Geleceğin Çevre Avukatları Çevrimiçi Eğitim Serisi Başlıyor

4329

çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ile kent hukuku ve imar uygulamaları gibi üstün kamu yararını ilgilendiren konularda faaliyette bulunmanın hukukun üstünlüğünü savunma ve koruma işlevininin doğrudan aracı olduğunu, sağlıklı ve doğal bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu gerçeğini kabul ederek; ülke doğal yaşamının unsurlarını oluşturan toprak, hava, su kaynakları, orman ve denizlerin korunması, iklim değişikliği, temiz enerji, doğal tarım ve dengeli bir kent yaşamı uygulamaları konusunda ulusal düzeyde etkin, uygulanabilir, sürdürülebilir ve ekolojik yaşamı destekleyen bir hukukun ve bilimsel bilgi birikiminin oluşturulması amacıyla 2018 yılında kendisini yenileyen TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, öncelik verdiği ‘eğitim’ faaliyetlerine devam ediyor.

Mayıs 2019’da “Geleceğin çevre Avukatları” başlığıyla yapılan çağrıya olumlu cevap veren  genç meslektaşlarımızın katılımıyla 12 Ekim 2019 cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirdiğimiz tam günlük eğitim programını, yine ilkini 22 Şubat 2020’de Tekirdağ’da yaptığımız, devamında TÜRKİYE’nin farklı yerlerinde yapmayı planladığımız ‘TÜRKİYE çalıştayları’ ile destekleyerek sürdürme niyetimiz, Mart 2020’den bu yana dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını ile sekteye uğradı.

çevre ile ilgili çalışma ve değerlendirmelerin ne kadar önemli ve acil olduğunu ortaya koyan koronavirüs süreci, göründüğü kadarıyla devam edecek. Bütün çalışmalarımızı buna göre tasarlamamız gereken bir dönemdeyiz. Bu nedenle, “Geleceğin çevre Avukatları” eğitim programını çevrimiçi sürdürme kararı aldık.

30 Nisan 2021 Cuma gününden başlamak üzere, her haftanın cuma günü saat 14:00-15:00 arasında, farklı başlıklar ile, alanda çalışması olan akademisyenler ve STK temsilcileri ile gerçekleştirilecek bu eğitim serisine, web sayfamızda yayımlanacak linklerden kayıt yapılarak, ücretsiz bir şekilde katılmak mümkün olacak.

çevrimiçi eğitimin gerçekleştirileceği programın sınırlılığı nedeniyle, her bir eğitim için kabul edilebilecek katılımcı sayısı 150 olarak belirlenmiştir. Katılmak isteyen meslektaşlarımız, linkten kayıt yaptıracak olup, belirlenen sayının dolması halinde otomatik olarak kayıtlar kapanacaktır. Kayıt yaptıran meslektaşlarımız, katılacakları eğitimin başlamasından önce kendilerine iletilecek linke erişerek, bildirilecek şifre ile eğitime katılacaklardır.

Komisyon tarafından 2019 yılında yayımına başlanan ve Nisan 2021’de dördüncüsü yayınlanan, çevre hukuku alanındaki önemli gelişmeleri; öne çıkan yargı kararları ile alanda çalışan akademisyen ve STK temsilcilerinin makale ve yazılarını içerir çevre ve Kent Hukuku Bülteni, eğitimlere katılan meslektaşlarımızın istemleri halinde, elimizde mevcut sayılarla ile sınırlı olmak üzere, basılı olarak kendilerine iletilecektir.

çevrimiçi Eğitim Serisi kapsamında, bir ayda düzenlenen asgari dört eğitimin üçüne katılım gösteren meslektaşlarımıza, istemleri halinde ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.

Eğitim serisi ile ilgili bilgi almak ve takip eden süreçler için TBB çevre ve Kent Hukuku Komisyonu sekreteri Candan çavdar ile iletişime geçebileceğinizi belirtmek isteriz.

Anlamlı, sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için, elbirliğiyle mücadele edip başarmak için, hepinizi bekliyoruz.


Geleceğin çevre Avukatları çevrimiçi Eğitim Serisi İlk Dört Program

30 Nisan 2021, Cuma / 14:00-15:00
Avukat Gökhan Candoğan, TBB çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı
21.Yüzyılı ve Hukukun Geleceğini Anlamak ve Anlamlandırmakta Vazgeçilmez Bir Enstrüman Olarak çevre Hukuku” başlığı ile; birbiriyle kaçınılmaz bir şekilde bağlantılı çok sayıda taraf, yer yer bilimsel belirsizlikler ve bir kutuptan diğerine sosyo politik çatışmalarla şekillenen günümüz dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine karşılık vermesi beklenen hukukun, özellikle de çevre hukukunun oluşum ve işleyişinin bolca hayal gücü ile kavram, kural ve ilkeler üzerinde yeniden düşünmeyi gerektirdiği görüşünü kabul eden Candoğan, farklı ülkelerin farklı hukukları etrafından gelişimini sürdüren çevre hukuku kavrayışının, ne tür bir gelecek öngörüsü ortaya çıkardığını tartışacaktır. 


7 Mayıs 2021, Cuma / 14:00-15:00
Doç.Dr. Zerrin Savaşan, Selçuk üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
çevresel Sürdürülebilirlik İçin Hukuksal Sürdürülebilirlik TÜRKİYE’de çevre Hukuku ve Politikalarının Sürdürülebilirliği” başlığı altında; çevre çalışmaları Akademisi deneyiminden yola çıkarak sürdürülebilirlik kavramını ele alacak olan Savaşan, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana, hukuk tarihini ‘çevre’ bağlamında ele alıp, çevre mevzuatının gereğinden oldukça fazla değiştirilmesi gibi ‘doğruya erişimi engelleyen’ tutumların olumsuz etkilerinden bahsedecek ve geleceğe iliskin bir perspektif çizerek önerilerde bulunacaktır.


21 Mayıs 2021, Cuma / 14:00-15:00
Doç.Dr. Başak Başoğlu, Piri Reis üniversitesi Hukuk Fakültesi
çevreyi Kirletenin Haksız Fiil Sorumluluğu” başlığı ile, ülkemizde çevre hukuku kapsamında yürütülen mücadelelerde hak ettiği konuma gelememiş olsa da, Julia Roberts’ın harika oyunculuğuyla, dönemin hukuk fakültesi öğrencilerini fazlasıyla çevreci yapan Hollywood yapımı Erin Brockovich filmi örneğinde olduğu gibi, dünyada çevre mücadelesinin etrafından şekillendiği tazminat davalarını, son zamanlarda öne çıkan iklim davalarını da içerecek şekilde ele alan Başoğlu; çevre Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri üzerinden TÜRKİYE’de, kirletenlere karşı haksız fiil sorumluluğu temelinde tazminat davaları açılabilmesinin pratiğini anlatıyor.


28 Mayıs 2021, Cuma / 14:00-15:00
Prof.Dr. Abdurrahman Saygılı, Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi
çevre Hukuku Açısından çevresel Etki Değerlendirmesi” başlığı ile, postmodern bir hukuk dalı olarak gördüğü, kabul ettiği çevre hukukunun kendine özgü yapısı ile modern hukukun gelenekçi yapısının ciddi bir çatışma riski taşıdığını değerlendiren Saygılı, çatışma riski ve bilfiil çatışmanın en belirgin örneği olarak, idari yapılanmanın eski idare-idare edilen ikiliğini değiştirip, idare-sermaye-yurttaş (sivil toplum) olarak dönüştüren ve ekonomi ile hukukun kesiştiği noktada yer alan çevresel Etki Değerlendirmesi (çED) sürecini, hukukun, özellikle de çevre hukukunun temel kavramlarına dayalı olarak anlatarak, anlayışımızı derinleştirecek hukuk araçları sağlamayaya çalışacaktır.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle