Geleceğin Çevre Avukatları Çevrimiçi Eğitim Serisi Haziran 2021 Programı

3136

çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ile kent hukuku ve imar uygulamaları gibi üstün kamu yararını ilgilendiren konularda faaliyette bulunmanın hukukun üstünlüğünü savunma ve koruma işlevininin doğrudan aracı olduğunu, sağlıklı ve doğal bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu gerçeğini kabul ederek; ülke doğal yaşamının unsurlarını oluşturan toprak, hava, su kaynakları, orman ve denizlerin korunması, iklim değişikliği, temiz enerji, doğal tarım ve dengeli bir kent yaşamı uygulamaları konusunda ulusal düzeyde etkin, uygulanabilir, sürdürülebilir ve ekolojik yaşamı destekleyen bir hukukun ve bilimsel bilgi birikiminin oluşturulması amacıyla 2018 yılında kendisini yenileyen TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, öncelik verdiği eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Mayıs 2019 da Geleceğin çevre Avukatları” başlığıyla yapılan çağrıya olumlu cevap veren  genç meslektaşlarımızın katılımıyla 12 Ekim 2019 cumartesi günü Ankara da gerçekleştirdiğimiz tam günlük eğitim programını, yine ilkini 22 Şubat 2020 de Tekirdağ’da yaptığımız, devamında TÜRKİYE nin farklı yerlerinde yapmayı planladığımız TÜRKİYE çalıştayları ile destekleyerek sürdürme niyetimiz, Mart 2020 den bu yana dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını ile sekteye uğradı.

çevre ile ilgili çalışma ve değerlendirmelerin ne kadar önemli ve acil olduğunu ortaya koyan koronavirüs süreci, göründüğü kadarıyla devam edecek. Bütün çalışmalarımızı buna göre tasarlamamız gereken bir dönemdeyiz. Bu nedenle, Geleceğin çevre Avukatları” eğitim programını çevrimiçi sürdürme kararı aldık.

30 Nisan 2021 Cuma gününden başlamak üzere, her haftanın cuma günü saat 14:00-15:00 arasında, farklı başlıklar ile, alanda çalışması olan akademisyenler ve STK temsilcileri ile gerçekleştirilecek bu eğitim serisine, web sayfamızda yayımlanacak linklerden kayıt yapılarak, ücretsiz bir şekilde katılmak mümkün olacak.

çevrimiçi eğitimin gerçekleştirileceği programın sınırlılığı nedeniyle, her bir eğitim için kabul edilebilecek katılımcı sayısı 200 olarak belirlenmiştir. Katılmak isteyen meslektaşlarımız, linkten kayıt yaptıracak olup, belirlenen sayının dolması halinde otomatik olarak kayıtlar kapanacaktır. Kayıt yaptıran meslektaşlarımız, katılacakları eğitimin başlamasından önce kendilerine iletilecek linke erişerek, bildirilecek şifre ile eğitime katılacaklardır.

çevrimiçi Eğitim Serisi kapsamında, bir ayda düzenlenen asgari dört eğitimin üçüne katılım gösteren meslektaşlarımıza, istemleri halinde Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim serisi ile ilgili bilgi almak ve takip eden süreçler için TBB çevre ve Kent Hukuku Komisyonu sekreteri Candan çavdar ile iletişime geçebileceğinizi belirtmek isteriz.

Anlamlı, sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için, elbirliğiyle mücadele edip başarmak için, hepinizi bekliyoruz.

 


Geleceğin çevre Avukatları çevrimiçi Eğitim Serisi Haziran Ayı Programı


11 Haziran 2021, Cuma / 14:00-15:00
Avukat Gökçe Bolat, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Hukuk Müşaviri
Sağlıklı Bir çevrede Yaşam Hakkı çerçevesinde Kent ve Planlama” başlığı ile; son dönemde giderek yoğunlaşan kente karşı suçların tanım, tasnif ve yaptırıma bağlanması konusunda, 2009 yılından bu yana Mimarlar Odası Ankara Şubesi hukuk müşaviri olarak edindiği bilgi ve deneyimleri ışığında etkili bir hukuk mücadelesi yürüten, yerel yönetimlerin planlama ve uygulamalarının sağlıklı bir   çevrede yaşam hakkı için önem ve etkisini görerek, bağını kuran Bolat, birebir deneyimlerine dayalı olarak imar planları, kentsel dönüşüm, imar barışı ve kültürel miras kavramlarını, bu konudaki güncel ve önemli yargı kararları ışığında değerlendirecektir.


18 Haziran 2021, Cuma / 14:00-15:00
Prof.Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca, Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi Hukuk Fakültesi
Bir İdari İşlem Olarak Uygulamada ve Yargı Kararlarında çED” başlığı altında; 2872 sayılı çevre Kanunu nda ve çED Yönetmeliği nde çED sürecinin düzenlenişi ve aşamaları, çevre hukuku ilkeleri ile ilişkisi, bir idari işlem olarak çED kararları ve bu kararlara karşı yargıya başvuruda süreler ve kimlerin bu davaları açabileceği (menfaat ilişkisi), ivedi yargılama usulü ve çED süreci ilişkisi. Bu davalarda yürütmeyi durdurma kararları ve bilirkişilik kurumunun özelliği ve önemi konuları tartışılacaktır.


25 Haziran 2021, Cuma / 14:00-15:00
Doç.Dr. İzzet Arı, Ankara Sosyal Bilimler üniversitesi Enerji Ekonomisi ve Yönetimi A.B.D.
İklim Değişikliği ve Karbonun Fiyatlandırılması” başlığı ile piyasa ve piyasa-dışı mekanizmaların sera gazı emisyonlarının azaltılmasında nasıl bir rol üstlenebileceğini paylaşacak. Başta emisyon ticareti sistemi olmak üzere piyasa temelli karbonun fiyatlandırılması konularında pek çok akademik çalışması ve tecrübeleri olan Doç. Dr. Arı, TÜRKİYE nin uluslararası iklim değişikliği müzakerelerini aktif bir biçimde takip ediyor ve Paris Anlaşması ile birlikte konuyla ilgili ortaya çıkan yeni mekanizmaları ve yeni gelişmeleri bizlere aktarıyor.