Geleceğin Çevre Avukatları Çevrimiçi Eğitim Serisi Temmuz 2021 Programı

3167

çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ile kent hukuku ve imar uygulamaları gibi üstün kamu yararını ilgilendiren konularda faaliyette bulunmanın hukukun üstünlüğünü savunma ve koruma işlevininin doğrudan aracı olduğunu, sağlıklı ve doğal bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu gerçeğini kabul ederek; ülke doğal yaşamının unsurlarını oluşturan toprak, hava, su kaynakları, orman ve denizlerin korunması, iklim değişikliği, temiz enerji, doğal tarım ve dengeli bir kent yaşamı uygulamaları konusunda ulusal düzeyde etkin, uygulanabilir, sürdürülebilir ve ekolojik yaşamı destekleyen bir hukukun ve bilimsel bilgi birikiminin oluşturulması amacıyla 2018 yılında kendisini yenileyen TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, öncelik verdiği eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Mayıs 2019 da Geleceğin çevre Avukatları” başlığıyla yapılan çağrıya olumlu cevap veren  genç meslektaşlarımızın katılımıyla 12 Ekim 2019 cumartesi günü Ankara da gerçekleştirdiğimiz tam günlük eğitim programını, yine ilkini 22 Şubat 2020 de Tekirdağ’da yaptığımız, devamında TÜRKİYE nin farklı yerlerinde yapmayı planladığımız TÜRKİYE çalıştayları ile destekleyerek sürdürme niyetimiz, Mart 2020 den bu yana dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını ile sekteye uğradı.

çevre ile ilgili çalışma ve değerlendirmelerin ne kadar önemli ve acil olduğunu ortaya koyan koronavirüs süreci, göründüğü kadarıyla devam edecek. Bütün çalışmalarımızı buna göre tasarlamamız gereken bir dönemdeyiz. Bu nedenle, Geleceğin çevre Avukatları” eğitim programını çevrimiçi sürdürme kararı aldık.

çevrimiçi eğitimin gerçekleştirileceği programın sınırlılığı nedeniyle, her bir eğitim için kabul edilebilecek katılımcı sayısı 200 olarak belirlenmiştir. Katılmak isteyen meslektaşlarımız, linkten kayıt yaptıracak olup, belirlenen sayının dolması halinde otomatik olarak kayıtlar kapanacaktır. Kayıt yaptıran meslektaşlarımız, katılacakları eğitimin başlamasından önce kendilerine iletilecek linke erişerek, bildirilecek şifre ile eğitime katılacaklardır.

çevrimiçi Eğitim Serisi kapsamında, Temmuz ayında, adli tatilin başlaması sebebiyle iki (2) eğitim düzenlenecek olup, iki eğitime birden katılan meslektaşlarımıza, istemleri halinde 'Katılım Belgesi' verilecektir.

Eğitim serisi ile ilgili bilgi almak ve takip eden süreçler için TBB çevre ve Kent Hukuku Komisyonu sekreteri Candan çavdar ile iletişime geçebileceğinizi belirtmek isteriz.

Anlamlı, sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için, elbirliğiyle mücadele edip başarmak için, hepinizi bekliyoruz.


Geleceğin çevre Avukatları çevrimiçi Eğitim Serisi Temmuz Ayı Programı

2 Temmuz 2021, Cuma / 14:00-15:00
Dr. Seda Yurtcanlı Duymaz, İstanbul üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
"TÜRKİYE'de çevresel Etki Değerlendirme Mekanizmasının 28 Yıllık Serüveni" başlıklı eğitim kapsamında çevre politikası ve hukukunun kurucu prensiplerinden önleme ilkesinin en önemli uygulama aracı olan çED mekanizmasının TÜRKİYE'de geçirdiği dönüşümler irdelenecektir. Türk çevre mevzuatının en sık müdahaleye uğrayan çED Yönetmeliği, değişikliklerin öngörüldüğü dönemlerin koşulları da göz önünde bulundurularak karşılaştırmalı bir perspektifle değerlendirilecektir. Eğitim kapsamında TÜRKİYE'de önleme ilkesi ve hukukunun etkililiği, hakim kalkınma anlayışının meşruluğu ve sürdürülebilirliği çevre hukukunun gereklilikleri ekseninde tartışmaya açılacaktır.


9 Temmuz 2021, Cuma / 14:00-15:00
Prof.Dr.Nesrin Algan, Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kent, çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı Başkanı 
Uluslararası çevre Hukuku Bakımından Marmara Denizi” başlığı altında; Marmara Denizi’nde halen sürmekte olan müsilaj tehditine neden olan sorunların uluslararası çevre hukuku bağlamında çözümlemesi, ‘Denizel çevre Eylem Planları’nın ve buna bağlı Acil Müdahale uygulamalarının dünyadan örneklerle açıklanması ve TÜRKİYE'nin bu konudaki durumunun değerlendirmesi yapılacaktır.