GELECEĞİN ÇEVRE VE KENT AVUKATLARI ANKARA’DA BULUŞTU

3453

önümüzdeki dönemin en önemli çalışma alanlarından olması beklenen çevre ve kent hukukuna ilişkin idari süreçler ile davalarda yurttaşların savunmasını etkin bir şekilde yerine getirme yeterliliğine, sorunlara yaşandığı yerde, doğrudan müdahale etme heves ve kapasitesine sahip genç avukatların, mevcut bilgi ve deneyimlerin aktarılması yoluyla güçlendirilmesi ve desteklenmesi için Mayıs 2019’da “Geleceğin çevre Avukatları” başlığıyla yapılan eğitim programı duyurusu ile başlayan süreç, 12 Ekim 2019 Cumartesi günü TÜRKİYE Barolar Birliği’nde gerçekleştirilen tam günlük eğitim programı ile somutlaştı. Programın açılışını, TÜRKİYE Barolar Birliği çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Gültekin Uzunalioğlu yaptı.

Katılımcıların istek ve önerileri doğrultusunda pratik ve yalın paylaşımların hedeflendiği ilk eğitim programında; pek çok çevre davasında bilgi ve deneyimi ile etkin rol alan Prof. Dr. Doğanay Tolunay “‘çevre Avukatı” Nasıl Olunur” başlığı ile ihtiyaç duyulan çevre avukatının niteliklerini vurgularken, Greenpeace Akdeniz ofisinin kurucularından, yıllarını şiddet içermeyen çevre eylemlerinde yer alarak daha iyi bir Dünya arayışı ile geçiren, şimdiyse çanakkale’de iç huzuru ile toprağa değerek yaşamanın keyfini çıkaran Melda Keskin bir çevre gönüllüsü için avukata güvenmenin ne demek olduğunu deneyimleriyle anlattı. Alanın önde gelen akademisyenlerinden, çevre Kanunu ve ilgili mevzuata dair tüm çalışmalarda etkin bir şekilde yer alan Doç. Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca, seçilmiş yargı kararlarından yola çıkarak çED süreç ve kavramlarını açık ve net bir şekilde katılımcılara aktardı. çevre sorunlarının çözümü için zorunluluk halini alan enerji dönüşümü sürecine güneş elektriği üreterek katkıda bulunan Deniz Selkan Polatkan, sektör ile hukukun buluştuğu noktada mevcut sorunları tanımlayarak birlikte çözüm üretmenin önemine değindi.

TBB çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Gökhan Candoğan iklim değişikliğine ilişkin süreci tanımlayıp değerlendirerek, uygulaması giderek artan “iklim davası” kavramı etrafında, çevre yükümlülüklerini yerine getirmeyen termik santrallere karşı olası bir dava tasarımını paylaştı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi avukatı olarak kent suçlarına karşı inanılması güç bir mücadele yürüten, bilgi ve inançla daha iyi bir kent mücadelesinin hukuk ayağını şekillendiren Avukat Gökçe Bolat, birebir deneyimlerine dayalı olarak imar planları, kentsel dönüşüm, imar barışı ve kültürel miras kavramlarına dair deneyimlerini içerir bir sunum yaptı.

TÜRKİYE’nin dört bir yanından 100’ün üstünde genç avukat ve stajyer avukatın katılımı ile gerçekleştirilen, başından sonuna kadar yoğun bir ilgiyle gerçekleştirilen eğitim programı, alınan geri bildirimler de dikkate alınarak, istenilen şekilde sürdürülmeye devam edecek. çevre ve kent hukuku alanında çalışmak isteyen bütün avukatların katılımına açık olan programla ilgili ilerleyen süreçte bilgilendirmeler yapılacak.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle