GEZİ PARKI PROTESTOLARI NEDENİYLE HUKUKSUZCA ÖZGÜRLÜKLERİNDEN MAHRUM BIRAKILANLARIN HAK MÜCADELESİNDE YANLARINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

462

Gezi Parkı Protestoları; 28 Mayıs 2013 günü Taksim’deki Gezi Parkı’nın alışveriş merkezine dönüştürülmesini içeren kent planına karşı çıkmak amacıyla başlamış, kolluğun orantısız güç kullanımı sonrasında daha geniş çaplı bir ifade, toplantı ve gösteri özgürlüğü engellemelerine karşı protestoya ve hak mücadelesine dönüşmüştü. Üç ay süren demokratik bir hakkın kullanımı niteliğindeki protestolara milyonlarca yurttaşımız katıldı.

Yedisi sivil, biri kolluk görevlisi olmak üzere sekiz yurttaşımızın hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı Gezi Parkı Protestolarına ilişkin açılan davalarda binlerce kişi yargılandı. Yargılamaların büyük bir kısmında, Gezi Parkı Protestoları hakkında toplantı ve gösteri özgürlüğü hakkı çerçevesinde kararlar verildi.

“Gezi Parkı Davası” olarak bilinen ve geçtiğimiz günlerde temyiz süreci tamamlanan, eylemleri organize ettikleri gerekçesiyle on altı kişinin yargılandığı dava bakımından ise daha farklı bir durum yaşandı. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması da dahil olmak üzere ciddi hak ihlallerinin yaşandığı bu dava yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri bakımından nasıl bir dönemden geçildiğini gösteren tarihsel bir örnek olarak demokrasi ve hukuk tarihimizdeki yerini şimdiden almıştır.

Aradan on bir yıl geçtikten sonra, geniş çaplı bir demokratik hak kullanımı olarak gördüğümüz Gezi Parkı Protestoları nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, yargılanan ve hukuka aykırı şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakılanların hak mücadelesinde yanlarında yer almaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Türkiye Barolar Birliği