Girişimlerimiz ve takibimiz sonucunda meslektaşlarımızın yargısal güvencesi arttı

12145

En önemli şikayetlerimizden biri meslektaşlarımızın görev suçu işledikleri iddiasıyla yargılanmalarının istinaf aşamasında kesinleşiyor olmasıydı. Farklı uygulamalar ve haksız olduğunu düşündüğümüz pek çok karar sebebiyle büyük mağduriyet vardı.

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la bundan sonra avukatların görev suçlarıyla ilgili mahkumiyet kararları hapis cezasının süresine bakılmaksızın Yargıtay denetimine açılmıştır.

Meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Resmi Gazete ilgili madde için tıklayınız

TÜRKİYE Barolar Birliği