"GÖÇ VE HUKUK" SEMPOZYUMU YAPILDI

1582

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Göç ve İltica Komisyonu tarafından, Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla hazırlanan “Göç ve Hukuk” konulu sempozyum, 23 Aralık 2023 tarihinde, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

TBB Yönetim Kurulu Üyesi, Göç ve İltica Komisyonu Koordinatörü Av. Ali Bayram ve Komisyonun Dönem Sözcüsü Av. Taner Kılıç’ın konuşmalarıyla açılan sempozyum iki oturum halinde gerçekleştirildi.

Bayram, açılışta yaptığı konuşmaya, Hannah Arendt’in, "Mülteciler anayurtlarından ayrıldıklarında artık yurtsuzlardı, devletlerini bıraktıklarında artık devletsizlerdi, insan haklarından yoksun bırakıldıklarında artık haksızlardı, yeryüzünün posasıydılar" sözünü hatırlatarak başladı.

“Tarih, büyük çalkantıların, göç ve insan hareketlerinin sahnesidir. Savaştan, çatışmadan, doğal afetlerden, açlıktan kaçan hazin insan hikayelerinin sergilendiği bu sahne belki de insanlığımızın test edildiği en ağır sınav olarak önümüzde durmaktadır” diyen Bayram, uluslararası göç örgütünün 2023 yılı verilerine göre 290 milyon uluslararası göçmen bulunduğunu kaydetti.

Bayram, günümüzde göçlerin yaşam standartlarının daha yüksek olduğu, güvenlik risklerinin minimalize edildiği coğrafyalara doğru bir rota izlemekle birlikte kitlesel nüfus hareketlerinin birçok sosyal, kültürel ve ekonomik probleme kaynaklık ettiğini ifade ederek özellikle yerleşik olanın yabancıya olan fobisini besleyen gelişmelerin yaşanmasının olumsuz sonuçlarına dikkat çekti. Bayram, “Göç ve iltica sorunu her şeyden önce bir insan hakları ve hukuk sorunudur. Hayatı risk altında olan, ölüm ve işkence tehdidi ile karşı karşıya kalan her insanın başka bir ülkeye sığınma hakkı temel bir insan hakkıdır. Vatandaş veya mülteci ayrımı olmaksızın her insanın yaşam, güvenlik, barınma, beslenme, sağlık, eğitim hakkı vardır ve bu haklar belli sınırlara hapsedilemeyecek kadar kıymetlidir” dedi.

Açış konuşmalarının ardından TBB Göç ve İltica Komisyonu Genel Sekreteri Av. Aysel Yıldız’ın başkanlığındaki “Göç” konulu oturumda Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Sosyolog Dr. Cemile Gizem Dinçer, Suriye Türkmen Meclis Üyesi Neziha Akdeniz ve Doç. Dr. Doğa Elçin sunumlarını gerçekleştirdi.

TBB Göç ve iltica Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av. Nurali Çitil’in başkanlığındaki “Hukuk” konulu ikinci oturumda da Prof. Dr. Çağla Ünlütürk, Dr. Neva Övünç Öztürk ve TBB Göç ve İltica Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av. Vedi Yücetaş tebliğlerini sundu.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle