GÖREVİ BAŞINDA SALDIRIYA UĞRAYAN MANİSA BAROSU ÜYESİ MESLEKTAŞIMIZ AV. MEHMET DEMİRLEK’İN YANINDAYIZ

1945

03.05.2023 tarihinde, Manisa Barosu üyesi meslektaşımız Av. Mehmet Demirlek takip ettiği icra dosyasının borçluları tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı neticesinde meslektaşımız yaralanmıştır.

Avukata yönelen saldırının savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü hedef aldığını herkes bilmelidir. Bu sebeple, başta savcılık makamı olmak üzere tüm yargısal mercileri süreci etkin bir şekilde yürütmeye davet ediyoruz.

Meslektaşımıza ve Manisa Barosu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, TÜRKİYE Barolar Birliği adına TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi olarak hukuksal süreci sonuna kadar takip edeceğimizi, mesleğimize yönelen her saldırıda meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile bildiriyoruz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ