GÖREVİNİ YAPAN MESLEKTAŞLARIMIZIN VESAYET ALTINA ALINMALARI TALEBİNİ İŞLEME KOYAN HAKİM HAKKINDA HSK'YA ŞİKAYETTE BULUNULMUŞTUR

2859

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Ankara Barosu üyesi iki meslektaşımızın yürütmüş oldukları mesleki faaliyetleri dolayısıyla vesayet altına alınmaları talebini işleme koyan Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığına şikayette bulunulmuştur.

Yürüttükleri davaların ilgilisi tarafından mahkemeye yapılan başvuruda, meslektaşlarımıza tespit edilecek bir yakınının ya da davacının kendisinin vasi olarak atanması talebi üzerine, Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakiminin, meslektaşların hastaneye sevkine yönelik kararı kabul edilemez.

Dosya hâkiminin, yargının kurucu unsuru olan avukatlar ve avukatlık mesleğine yönelik dilekçeyi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 32/2. maddesi uyarınca “uygunsuz dilekçe” olarak değerlendirmesi gerekirken davayı aydınlatma ödevini yerine getirmeksizin meslektaşlarımızın hastaneye sevkine yönelik karar kurması evrensel ilkelere aykırı olduğu gibi savunma dokunulmazlığı ve hak arama hürriyetine de müdahale niteliğindedir.

Bu kapsamda Birliğimiz tarafından meslektaşlarımızla da görüşerek anılan hukuka aykırı kararı tesis eden hâkim hakkında inceleme başlatılması ve görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanması talep edilmiştir.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği