GÜLŞEN HAKKINDA UYGULANAN TUTUKLAMA TEDBİRİ HUKUKSUZ VE ORANTISIZ OLUP, TARTIŞILACAK, DEĞERLENDİRİLECEK TARAFI YOKTUR!

733

Sanatçı Gülşen hakkında, konser esnasındaki ifadeleri nedeniyle TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmış olup cezasının üst sınırı dahi tutuklama gerektirmeyen bu suç dolayısıyla hakkında tutuklama kararı verilmiştir. 

Tutuklama bir tedbir olup 'özgürlük asıl, sınırlama istisnadır' prensibi ile uygulanması gerekir. Buna rağmen Gülşen hakkında uygulanan tutuklama tedbiri hukuksuz ve orantısız olup, tartışılacak, değerlendirilecek tarafı yoktur!

Hukuk devletinden her gün biraz daha uzaklaşmamıza neden olan keyfi kararlarda imzası olanlar adına bugün bir kez daha utanç duyduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız. 

Hukuksuzluğu egemen kılan ve kendi hukukunu yaratan herkes bilmelidir ki "gerçek hukuk bir gün herkes için gerekecek" ve o gün biz hukukçular, adaletin tesisi için yine burada olacağız.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM)