Güncel

9852
A

Kat Mülkiyeti Kanununa tabi binalarda bulunan mesken nitelikli bağımsız bölümlerdeki  avukat bürolarıyla ilgili olarak daha önce 6111 sayılı Kanunun 194.maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24.maddesine eklenen 3.fıkra ile 25.02.2013 tarihine kadar geçici olarak çözülen soruna kalıcı çözüm bulunması amacıyla hazırlanan kanun teklifi önerisi T.C.Sayın Adalet Bakanı ile Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Sayın Grup Başkan Vekilliği’ne 09.01.2013  tarihinde sunulmuş idi.

TBMM Adalet Komisyonu’nun bugün yapılan ve Türkiye Barolar Birliği temsilcisinin  de katıldığı toplantıda teklif oybirliği ile kabul edilmiştir. Dileğimiz ve beklentimiz teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmek suretiyle yasalaşmasıdır.  

Sorunun çözümünde başta Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin ile Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet  İyimaya  olmak üzere,  emeği geçen tüm komisyon üyelerine Türkiye Barolar Birliği ve avukat meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz.      

 

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 26.03.2013 tarihli metin aşağıdaki gibidir;

 
 

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na yazılan yazı için tıklayınız.