Güncel

6837
A
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin dava açılmasa dahi, sürekli soruşturma açılmasının,
ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine dair 25.10.2011 tarihli Altuğ Taner Akçam / Türkiye Kararı (Başvuru no: 27520/07)