Güncel

7203
A
Görüşlerinin bildirilmesi amacıyla Barolarımıza gönderilen
“Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda
Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi” Taslağı