Güncel

10171
A
HUKUK FAKÜLTELERİNİN KONTENJANLARININ ARTIRILMASI İŞLEMİNE İPTAL DAVASI

Türkiye Barolar Birliği, hukuk fakültelerinin kontenjanlarının artırılması işleminin iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’da dava açtı.


TBB Yönetim Kurulu’nun 26 - 27 Temmuz 2013 tarihli toplantısında alınan karar gereğince;

•    YÖK’ün 2 Mayıs 2013 tarihli kararı ile kabul edilen,
•    ÖSYM’nin 18 Haziran 2013 tarihli kararı ile onaylanan,
•    3 Temmuz 2013 tarihinde, “2013 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yayınlanan

“Hukuk fakültelerinin kontenjanlarının artırılması işlemi” hakkında Danıştay’da yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açıldı.