Güncel

7645
A

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, ADALET BAKANLIĞI, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ ORTAKLIĞINDAN DÜZENLENEN "AVUKATLAR İÇİN YARGI VE TEMEL HAKLAR PROJESİ EĞİTİM PROGRAMI" TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI
AV.BERRA BESLER'İN TRABZON KONUŞMA METNİDİR.

Sayın Adalet Bakanı, sayın Avrupa Birliği Bakanı, Sayın İngiltere Büyükelçisi, Trabzon ilinin sayın Vali, Adli ve İdari Yargı temsilcileri, değerli yargıçlarımız, savcılarımız, Trabzon Barosunun sayın Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Barolar Birliği Trabzon Barosu Sayın Delegeleri, Değerli akademisyenler, değerli meslektaşlarım sizleri Türkiye Barolar Birliği ve kendi adıma saygıyla selamlıyorum.

Sayın konuklar,

Bildiğiniz gibi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İngiltere Büyükelçiliği ile Türkiye Barolar Birliği’nin ortaklığında, “Avukatlar İçin Yargı ve Temel Haklar Faslı Eğitim Projesi" Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 28.09.2012 tarihli 2012-1060 sayılı kararı ile ve Bakanlıkça belirlenen barolarda yapılan eğitim seminerleri ile gerçekleştirilmiştir.

Proje ile Avrupa Birliği sürecinin en önemli başlıklarından biri olan “Yargı ve Temel Haklar” faslına ilişkin olarak, avukatlar arasında farkındalığı artırmak, avukatların ve baroların söz konusu fasıl müzekarelerine etkin katılımını sağlayabilmek için uzman kadroları oluşturmak amaçlanmıştır.

Yedi pilot il olarak belirlenen İstanbul, Hatay, Konya, Manisa, Erzurum, Kastamonu ve Şanlıurfa barolarında proje çerçevesinde düzenlenen seminerlerle eğitim programının tamamlanması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında belirlenen barolarımıza kayıtlı toplam 350 avukata; yargı ve temel haklar konuları ile, AB uygulamaları hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Seminerlere katılan avukatlar arasından her barodan ayrı ayrı seçilecek meslektaşlarımızdan oluşacak bir heyetin, İngiliz yargı sistemini incelemek üzere yurt dışı çalışmalarına katılmaları da düşünülmüş ayrıca seminerlerde başarı gösteren 35 meslektaşımıza, “eğiticilerin eğitimi” programı adı altında eğitim verilmesi programlanmıştır.

Yukarıda açıklanan Eğitim Projesi kapsamında pilot il olarak belirlenen yedi Baromuzdan Konya-Erzurum-Şanlıurfa-Siirt-Kastamonu-Manisa barolarımızda eğitim seminerleri gerçekleştirilmiş, İstanbul Barosu eğitim seminerleri belirsiz bir tarihe ertelenmiş ve bugün Trabzon Baromuzda yapılan seminerlerle programın sonuna gelinmiştir.

Değerli meslektaşlarım,

“Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar” konulu eğitim seminerlerinde;

  • Avrupa Birliğinde Yargı ve Temel Haklar ,
  • Yargı ve Temel Haklar Faslının Açılış Kriterleri ve Türkiye’de mevcut durum,
  • Türkiye’nin AB Reform Süreci, Yargı ve Temel Haklar Faslına Etkileri,

alt başlıkları halinde, Eğitmenler;

  • Sayın Sanem Baykal (Avrupa Birliği Bakanlığı)
  • Sayın Celalettin Dönmez (Adalet Bakanlığı)
  • Sayın Ege Erkoçak (Avrupa Birliği Bakanlığı)

tarafından sunumlar yapılmış ve seminerlere katılan meslektaşlarımızın soruları ile konular tartışılarak seminerler gerçekleştirilmiştir.

Konya, Erzurum, Siirt, Şanlıurfa, Kastamonu ve Manisa barolarında yapılan seminerlere dörtyüzotuzbir meslektaşımız katılmıştır.

Benim şahsen katılabildiğim seminerlerdeki kişisel tespitlerime ve barolarımızdan gelen bilgilere göre seminerlerin avukatlar için çok yararlı olduğu ve bu tür çalışmaların devamında çeşitli faydalar bulunduğu hepimiz tarafından gözlenmiştir.

Değerli meslektaşlarım,

Eğitim, biz avukatlar için çok önemlidir. Bilgi donanımlarımızın zenginliği bizim en güçlü sermayemizi oluşturmaktadır.

Yargının kurucu unsuru savunmanın temsilcileri olarak bilgi donanımları güçlü, nitelikli avukatlar olmamız zorunludur. Bu zorunluluk sadece mesleki faaliyetlerimiz bakımından değil, adil yargılanma hakkının kullanılmasını sağlamak, hukuka aykırılıkları gidermek, hukuk devletine işlerlik kazandırmak ve yaşatmak için de gereklidir.

Bizim için zorunlu olan bu gerçek, yargının diğer kurucu unsurlarının temsilcileri hakimler ve savcılar için de geçerlidir.

Bildiğiniz gibi, hukuk uygulayıcılarından olan hakim, savcı ve avukatların uygulamalarının sonuçları doğrudan doğruya adil yargılanma hakkını, hukuk devletini ve demokrasiyi etkilemektedir.

Sayın katılımcılar,

29 Kasım 2012 tarihinde Konya Barosunda başlattığımız ve bugün Trabzon Barosunda programın sonuna geldiğimiz "Yargı ve Temel Haklar Faslı"na ilişkin eğitim çalışmalarının hepiniz için çok yararlı geçtiğine inanıyorum.

Türkiye’de yargı alanında çok sayıda projenin gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bu bizim için memnuniyet verici olmakla birlikte asıl önemli olan bu projelerin uygulamaya yansımasıdır. Yargı alanındaki eksiklikleri, avukatlık mesleğinin karşı karşıya bulunduğu sorunları her gün gözlemleyen ve yaşayan bir uygulayıcı olarak maalesef bu projelerin uygulamaya yansıdığını göremiyorum. Eğer projelerin uygulamaya yansıması sağlanmazsa bütün bu çalışmaların ziyan olacağını, verilen emeklerin boşa gideceğini, bu projeler için ayrılan kaynakların heba olacağını belirtmek isterim. 

Eğitim seminerlerinin programlamasında ve gerçekleşmesinde katkılarını esirgemeyen Adalet Bakanlığı'na, Avrupa Birliği Bakanlığı'na ve İngiltere Büyükelçiliği'ne ve bu seminerlere evsahipliği yapan Barolarımıza, seminerlere katılan siz değerli meslektaşlarımıza ve bu seminerleri emeklerini esirgemeden özveri ile bizlere veren değerli eğitmenlerimize Türkiye Barolar Birliği adına sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Birlikte çalışmanın yararlı sonuçlarını aldığımız bu programın ardından yeni projeleri de birlikte hayata geçirebilmeyi ve başarılı sonuçlara ulaşabilmeyi dileyerek hepinize saygılarımı sunuyorum.

 


Av. Berra Besler
TBB Başkan Yardımcısı