Güncel

6580
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE TÜRK CEZA HUKUKU DERNEĞİ’NİN 24-27 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA’DA DÜZENLEDİĞİ “AİDP HAZIRLIK KOLOKYUMU”NDA TBB BAŞKAN YARDIMCISI AV.BERRA BESLER’İN YAPTIĞI KONUŞMA METNİ

Türk Ceza Hukuku Derneği’nin Sayın Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya, İzmir Barolarının Sayın Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve delegeleri, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gülcihan TÜRE, AİDP Hazırlık Kolokyumuna katılmak üzere ülkelerinden gelerek bizleri onurlandıran AİDP Sayın Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer konuklar,

Değerli akademisyenler, aziz hocalarımız ve değerli meslektaşlarım,

Ceza Hukuku alanında son derece önemli konuları ustalıkla seçerek yararlı, verimli ve etkin çalışmalarını yıllardır izlediğim sade bir üyesi olmaktan her zaman onur duyduğum Türk Ceza Hukuku Derneği’nin, özveri ile ciddi bir emek sarf ederek hazırladığı, başarılı geçeceği kuşkusuz olan “AİDP Hazırlık Kolokyumu’na onur verdiniz, hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Barolar Birliği adına ve kendi adıma saygıyla selamlıyorum.

Bugün, sizlerle birlikte olmayı çok istemesine rağmen, amcası, İstanbul Barosu üyesi meslek ustalarımızdan sayın Av. Yavuz Feyzioğlu'nun vefatı sebebi ile aramızda bulunamayan Türkiye Barolar Birliği’nin Sayın Başkanı Prof. Dr. Av. Metin FEYZİOĞLU’nun bugün başlayacak çalışmalara başarı dileklerini sizlere saygı ve selamlarını iletiyorum.

Değerli konuklar,

Üzerinde yaşamakta olduğumuz dünya, teknolojik gelişmelerin etkisi ile yetişilmesi güç olan bir hızla küreselleşmektedir.

Bir olayın veya meta’nın dünyanın her yerinde ya da pek çok bölgesinde yayılmasını işaret eden bir kavram olarak doktrinde tarifini bulan küreselleşme, coğrafi bir birim olarak, dünya'nın tümünün birleşmesini, dünya çapında bir topluma ve global bir kültüre dönüşmesini ifade etmektedir.

Ulaşım imkânlarının gelişmesi, bilişim teknolojisinin etkisi ile artık sınırların ortadan kalktığını herkes görmektedir.

Pekçok alanda olduğu gibi, iletişim alanındaki küreselleşme, dünyayı daha küçük, daha şeffaf bir hale getirmiş, herh angi bir yerde cereyan eden bir olayın çok kısa bir sürede dünyanın her tarafına yayılması ve öğrenilmesine olanak sağlamıştır.

Bilgisayarın bulunuşu ve bilgisayar ağlarının yaşama girmesi ile insanlığı bilgi toplumu olmaya yönlendiren süreç başlanmıştır.

Milyonlarca insan bir araya gelerek ağ toplumunu oluşturmuştur.

Bilgisayar ağlarının insan zihninde çağrıştırdığı ise, internetin birçok suçun işlenebilmesinde kolaylıkla başvurulabilen bir araç olduğudur. O halde, internet ceza hukuku bakımından irdelenmelidir.

Değerli konuklar,

Ülkemizde kanun koyucunun;

Ceza hukuku bakımından bilişim ile bilgisayar ağları ve internet konusuna bakışı ilekitle haberleşme özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği önde gelmek üzere demokratik toplumun gereklerinden olan temel insan haklarına, ceza ve ceza muhakemesi kurallarının insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alma işlevine verdiği değer son derece önem taşımaktadır.

Kanun koyucunun yaptığı pek çok düzenleme olmuştur. Ancak bunlar toplumu ne ölçüde rahatlatmıştır veya rahatsız etmektedir. Bunlar sorgulanmalıdır. Uygulama ve sonuçları bilimsel verilere göre mutlaka değerlendirilmelidir. Bu konularda pek çok bilimsel çalışmalarında yapılmakta olduğu bilinmekte ise de, kanaatimce henüz hukuksal güvence sağlanamamıştır ya da uygulamaya yansımamıştır.

Bugünkü “Kolokyum”a konu olan “Bilgi Toplumu ve Ceza Hukuku” toplumumuz ve özellikle savunmanın temsilcileri biz avukatlar bakımından çok önemlidir.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Av. Metin Feyzioğlu’nun sizlere aktarmamı istediği ve benimde katıldığım deyişi ile;

“Bir toplumun ceza hukuku o toplumun çağdaşlık seviyesini gösterir.”

Bu nedenle Türk Ceza Hukuku Derneği’nin yaptığı çalışmaları çok önemsiyoruz. Türkiye Barolar Birliği olarak Türk Ceza Hukuku Derneği'nin çalışmalarını sonuna kadar destekliyoruz. Bu kararımızı buradan bir defa daha bilgilerinize sunuyorum. Az sonra başlayacak olan çalışmalara başarılar diliyor ve sizlere Türkiye Barolar Birliği adına saygılarımı sunuyorum.


Av. Berra BESLER
Türkiye Barolar Birliği
Başkan Yardımcısı