Güncel

7890
A

Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında projenin uzun dönemli uzmanı Marcel Lemonde tarafından hazırlanan “Türk Ceza Adalet Sistemi İhtiyaç Değerlendirme ve Eylem İçin Tavsiyeler Raporu” yayımlandı.

Ekim 2012 - Şubat 2013 döneminde proje kapsamındaki Ankara, Malatya, İzmir ve İstanbul’da seçilen pilot adliyelere yapılan ihtiyaç tespit ziyaretlerinin sonuçlarına göre hazırlanan raporda, mevzuat değişiklikleri ve diğer tedbirlerden oluşan elli icra edilebilir tavsiye yer alıyor.

Rapor, Aralık 2013 tarihinde kadar olan Türk Ceza Adalet Sistemi ile ilgili mevzuatı ve uygulamaları kapsıyor.

Rapor için tıklayınız ( Türkçe )

Rapor için tıklayınız ( İngilizce )