Güncel

17149
A

Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı, Adalet Akademisi ve HSYK’nın ortaklıkları ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte olan Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında ceza alanında çalışan avukatların yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm yollarının incelenmesi maksadıyla dört kitapçık hazırlanmıştır.

Söz konusu kitapçıklara aşağıdaki linkerden ulaşılabilinir.