Güncel

2851

Türkiye Barolar Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi olan, "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi" kapsamında Avrupa Konseyi tarafından aşağıda yer alan ilanlar yayınlanmıştır. Söz konusu danışmanlık pozisyonlarına başvurmak isteyen ilgililerin 15 Haziran 2018 tarihinden önce linklerde belirtilen biçimde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Standartlarına İlişkin Bilinci Artırma

Avrupa İnsan Hakları Standartlarına İlişkin İhtiyaç Analizi

Avrupa İnsan Hakları Standartları Bağlamında Kapasite İnşasına İlişkin Danışmanlık Servisleri