Güncel

7810

SİGORTALI İŞçİNİN ANNE VE BABASININ TAZMİNAT HAKLARI İLE İLGİLİ İçTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

(14.Kasım.2018 gün 30595 sayılı Resmi Gazete)

YARGITAY İçTİHADI BİRLEŞTİRME BüYüK GENEL KURULU

22.06.2018 gün E.2016/5 K.2018/6 sayılı kararı

öZET: Ana-babanın çocuklarının haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtıkları destekten yoksun kalma tazminat davalarında, desteklik ilişkisinin varlığının ispatı için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir bağlanması şartının aranmayacağına; destekten yoksun kalma tazminat davalarında çocukların anne-babaya destek olduklarının karine olarak kabulünün gerektiğine karar verilmiştir,

Anne-babanın destekten yoksun kalmış sayılabilmesi için zaruret durumuna düşmesi, en zaruri içtihatları dahi karşılayamaz hale gelmesi değildir. Annenin-babanın geliri bulunabilir, varlıklı olabilirler, çocuklarının nakdi olarak bakımına ihtiyaç duymayabilirler; ancak bu durum annenin-babanın, çocuğun ölümü nedeniyle hizmet ifasından veyahut benzeri yardımlarından mahrum kalmadıkları, sosyal seviyelerine uygun yaşamlarının güçleşmediği, diğer bir ifadeyle çocuğun desteğinden mahrum kalmadığı ya da kalmayacağı sonucunu doğurmayacaktır. Her annenin-babanın, çocuğun ölümü ile onun desteğinden yoksun kalacağı kabul edilmelidir.

Sonuç itibariyle çocuk az ya da çok sürekli ve düzenli olarak anne-babasının desteğidir. çocuğun ölümü üzerine anne-baba onun desteğinden yoksun kalacaktır.

Hal böyle olunca anne-babanın çocuğunun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destekten yoksun kalma tazminat davalarında, çocukların anne-babaya destek olduklarının karine olarak kabulü gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

SONUç :

1.Anne-babanın çocuğunun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destekten yoksun kalma tazminat davalarında, desteklik ilişkisinin varlığının ispatı için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir bağlanması şartının aranmayacağına 22.06.2018 günü ikinci oturumda esas hakkında oybirliğiyle;

2.Anne-babanın çocuğunun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destekten yoksun kalma tazminat davalarında, çocukların anne-babaya destek olduklarının karine olarak kabulünün gerektiğine 22.06.2018 günü ikinci oturumda esas hakkında 2/3 oy çokluğuyla karar verilmiştir.