Güncel

3214

TBB Eğitim Merkezi tarafından Antalya Barosunda düzenlenen “Avukatlık Hukuku ve Disiplin Sorunları” konulu eğitime TBB Avukat Hakları merkezi adına TBB Yönetim Kurulu üyesi ve TBB AHM başkanı Av. Gültekin Uzunalioğlu ve TBB Avukat Hakları Merkezi Genel Sekreteri Av. Ramazan çakmakcı katılıp birer sunum gerçekleştirdiler. 

Eğitimde ayrıca TBB Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer ve TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Halit Advan da birer sunumda bulundular.

Antalya Barosu AHM başkanı Av. Serdar Şehap ve önceki başkan Av. Ali çelik uygulamadan örnekler ve tutanaklar ile somut olaylar üzerinden Avukat haklarına ilişkin Antalya Barosu uygulamalarını ortaya koydular. Başkan Yardımcısı Av. Ziya Berkhan Yaman, Genel Sekreter Av. Hasan Can Merey, ve üye Av. Ramazan Deryal’ın aktif katılımları ile verimli geçen eğitim Antalya Barosu ile TÜRKİYE Barolar Birliğinin üç biriminin (Avukat Hakları, Disiplin ve Eğitim) işbirliği ile gerçekleşen ilk eğitim çalışması olma özelliğini taşıyor.

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, Başkan Yardımcısı Av. Cenk Soyer, Genel Sekreter özhan Karazeybek ve Antalya Barosu Eski Başkanı Av. Zafer Köken’in ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim  Antalya Barosu AHM üyesi genç avukatların büyük ilgi ve memnuniyetiyle karşılanmıştır. 

Genç avukatlar özellikle Avukat hakları konusunda daha uzun süreli ileri eğitimler düzenlenmesi ihtiyacını dile getirmişlerdir. Ayrıca Antalya Barosu AHM yönetimi TBB AHM sitesinde avukat haklarıyla ilgili emsal kararların, örnek formlar vb belgelerin yeralacağı bir veri tabanı kurulmasını ve ülke genelindeki AHM’lerinden önemli bilgi ve belgelerin bu veri tabanında toplanarak avukatların  kullanımına açılmasına ilişkin  taleplerini TBB AHM adına başkanımız Av. Gültekin Uzunalioğlu’na  iletilmişlerdir. Başkanımız ilk AHM toplantısında ileri eğitim ve avukat hakları veri tabanı projesinin gündeme alınacağını ifade etmişlerdir.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle