Güncel

3121

2019-2020 Adli Yıl Açılış Törenine İlişkin TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu Kararı

25 TEMMUZ 2019 GüNLü YöNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

BAŞKANLIK SUNUŞLARI

 

 

3-

2019-948

25.07.2019

BS

Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Sayın İsmail Rüştü Cirit’in 2019-2020 Adli Yıl Açılış Törenine TBB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini daveti hakkında görüşüldü.

2 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan 2019-2020 Adli Yıl Açılış törenine katılımın sağlanmasına Av.Hüseyin özbek, Av.Asude Şenol ve Av.Filiz Saraç’ın ekli yazılardaki karşı oy gerekçeleriyle oyçokluğuyla karar verildi.