Güncel

1357

Ankara, 01.10.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/59

Konu: KKTC Yükseköğretim Kurumları Mezunlarının Denklik İşlemleri Hakkında.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Yükseköğretim kurumları mezunlarının denklik işlemleri ile ilgili T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınan yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini bilgilerinize ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri  Daire Başkanlığı'nın 25.09.2019 tarih 16270968Jl02.99[102.99]-E.70435 sayılı ve KKTC'de görülen Yükseköğrenimler hakkında yazısı.