Güncel

52686
A
Sayın meslektaşlarımız icra iş ve işlemlerinin durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinın uygulama esaslarını açıklayan Adalet Bakanlığı genelgesi bilgilerinize sunulmuştur, saygılarımızla.