Güncel

2675

Bilindiği üzere TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından meslektaşlarımız arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu (SYDF) Bütçesinden taşınmazlar satın alınmakta ve barolarımıza tahsis olunmaktadır. Barolarımızla yaptığımız Protokollere ve ilgili mevzuata göre bu taşınmazların amacı dışında kullanılmaları kesinlikle yasaktır.

İstanbul Baromuzun talebi üzerine TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından Ekim 2012’de satın alındığını ve 25.1.2013 tarihli Protokol uyarınca Baromuzun kullanımına tahsis olunduğunu kayıtlarımızın tetkikinden gördüğümüz İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, 42 Pafta, 454 Ada, 13 Parsel numaralı taşınmazın kullanım şekli hakkında İstanbul Barosu Başkanlığı’na yazdığımız resmi yazı, taşınmaz SYDF bütçesinden satın alındığından konu tüm meslektaşlarımızı ilgilendirdiği ve söz konusu paylaşım ve haberlerde Birliğimizin de adı geçtiği için ilişikte meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

İstanbul Barosu Başkanlığı’na yazdığımız resmi yazı için tıklayınız

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği