Güncel

2426

03.11.2021

Sayı: E-41870694-659-29866
Konu: Samsun Barosu Hizmet Binası Hakkında

SAMSUN BAROSU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu (SYDF) üzerinden meslektaşlarımız ile sisteme kaydettirdikleri eşlerine ve çocuklarına başka hiçbir meslek örgütünün mensuplarına sağlamadığı ücretsiz yatarak tedavi desteği sunmaktadır.

TBB, diğer yandan yine SYDF eliyle tüm barolarımızı birer hizmet binasına kavuşturmak için aralıksız ve çok etkin bir çalışma yürütmektedir. Böylece savunma makamının örgütlü gücü barolarımız, maddi imkanlar açısından da Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla eşit konumda olabilmektedir. Meslektaşlarımız bu hizmet binalarında mesleki eğitimler alabilmekte, bunun yanı sıra sosyalleşebilecekleri kendilerine ait mekanlara kavuşmaktadır. Ayrıca söz konusu tesisler sayesinde barolarımız, bulundukları kentte diğer meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları arasında imkanlar açısından da öncü rol üstlenebilmektedir.

Yukarıdaki girişi takiben; Samsun Baromuzun ve meslektaşlarımızın kullanımına sunacağımız hizmet binasına ilişkin sürece dair aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı oluşmuştur.

1- Samsun Barosu Başkanlığı'nın 04.02.2013 tarih ve 2013/57 sayılı yazısı ile Samsun Kılıçdede mahallesi’nde yer alan bir binanın satın alınması için talepte bulunulması üzerine, TBB Yönetim Kurulunun 01.03.2013 tarih ve 2013/506 sayılı kararıyla satın alma kararı verilmiştir. (EK-1: TBB Yönetim Kurulunun 01.03.2013 tarihli kararını Samsun Barosu Başkanlığı’na bildiren 07.03.2013 tarihli yazısı)

2- Samsun Barosu Başkanlığı'nın 22.04.2013 tarihli yazısı ile daha önce satın alınmasına karar verilen taşınmazın malikleri tarafından satışından vazgeçildiği belirtilerek, bu kez Samsun İlkadım Kılıçdede Mah. Irmak Cad. 53 pafta, 7934 ada, 2 parselde bulunan binanın satın alınması için ek bir meblağ gönderilmesi talep edilmiştir. (EK-2: Samsun Barosu Başkanlığının 22.04.2013 tarih ve 2013/233 sayılı yazısı)

3- TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından 10.05.2013 tarih ve 2013/548 sayılı kararla söz konusu binanın satın alınmasına karar verilmiş ve alım satım işlemi gerçekleştirilmek üzere ilave talep edilen bedel gönderilmiş, bina satın alınmıştır. (EK-3: TBB Yönetim Kurulunun 10.05.2013 tarihli kararını Samsun Barosu Başkanlığı’na bildiren 15.05.2013 tarihli yazısı)

4- 25-26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan TÜRKİYE Barolar Birliği Genel Kurulunda Birlik Başkan ve Yönetim Kurulu değişmiştir. Ardından gerçekleştirilen Samsun Barosu Genel Kurulunda da Samsun Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu değişmiştir.

5- Samsun Barosu’nun yeni yönetimi tarafından, önceki yönetimin talebi üzerine TBB'nin önceki yönetimince satın alınan binanın çürük ve işlevsiz olduğu ifade edilerek, taşınmazın can güvenliği yönünden riskli olup olmadığına ilişkin inceleme yaptırılması talep edilmiştir. (EK-4: Samsun Barosu Başkanlığının 11.05.2015 tarih ve 2015/423 sayılı yazısı)

6- Ondokuz Mayıs üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan Samsun Barosuna tahsis edilen binanın “Riskli Yapı” olduğuna dair raporu TBB Başkanlığına sunulmuştur. (EK-5: Ondokuz Mayıs üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün Analiz Raporu)

7- Samsun Barosu Başkanlığı’nın 11.01.2016 ve 25.07.2016 tarihli yazıları ile, mevcut binanın “Riskli Yapı” olması nedeniyle satılarak, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Canik İlçesi, Yeni Mahallesi, 5066 ada, 9 nolu parseldeki arsanın satın alınması talep edilmiştir (EK-6: Samsun Barosu Başkanlığının 11.01.2016 tarih ve 2015/624 sayılı yazısı ile 25.07.2016 tarih ve 2016/593 sayılı yazısı)

8- Birliğimizce yapılan inceleme ve değerlendirmelerden sonra yönetim kurulumuzca mevcut binanın satılarak Baromuzun talep ettiği arsanın satın alınması için girişimde bulunulmasına karar verilmiştir (EK-7: TBB Yönetim Kurulunun 27.07.2016 tarih ve 2016/1226 sayılı kararı)

9- Bu süreçte Birliğimizce, riskli yapı olan binaya ve satın alınması talep edilen arsaya ilişkin ekspertiz değerlendirmeleri yaptırılmıştır.

10- Neticede mevcut bina ekspertiz raporuna uygun olarak satılmıştır. Baromuzun talep ettiği arsa Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden yine ekspertiz raporuna uygun olarak satın alınmıştır. (EK-8: TBB Yönetim Kurulunun 06.01.2017 tarih ve 2017/25 sayılı kararı; EK-9: TBB Yönetim Kurulunun 03.08.2017 tarih ve 2017/1076 sayılı kararı)

11- Bundan sonraki süreçte, Canik Belediyesince Canik İlçesi, Yeni Mahallesi, 5066 ada, 9 nolu parseldeki arsamızı da kapsayacak şekilde bir plan değişikliği gerçekleştirilmiştir. İmar uygulaması neticesinde, arsamız inşaata daha elverişli olan 12981 ada, 2 nolu parsele konumlanmıştır. (EK-10: Canik Belediyesinin 26.08.2020 tarih ve 7202 sayılı yazısı)

12- Samsun Baromuz bu defa KOMŞU PARSELİN DE SATIN ALINMASINI TALEP ETMİŞTİR. Talep değerlendirmeye alınmıştır. Bu sebeple mevcut arsa üzerinde planlanan tesis inşaatına dair süreç durdurulmuştur. Meslektaşlarımızın üstün menfaati düşünülerek, Samsun Barosu yönetiminin talebi üzerine belediyeye ait komşu parselin (3 nolu parsel) satın alınması için ön çalışmaya başlanılmıştır. Burada amaç, meslektaşlarımızın hizmetine sunulacak geniş bir konferans alanı, derslikler ve çalışma odaları çıkarabilmektir. (EK:11: Samsun Barosu Başkanlığı’nın 26.08.2020 tarih ve 2020/532 sayılı yazısı; EK-12: TBB Yönetim Kurulunun 11.09.2020 tarih ve 2020/1218 sayılı kararı)

13- Samsun Baromuza yapacağımız tesis için satın aldığımız arsaya komşu söz konusu 3 nolu parsel ile ilgili TBB ve Belediye tarafından ayrı ayrı ekspertiz değerlemesi yapılmıştır. Belediye tarafından yapılan değerleme, TBB tarafından yapılana göre daha yüksek bir bedel ihtiva etmesi nedeniyle süreç ilerletilememiştir.

14- Bu arada arsaya komşu diğer parsellerden bir kısmına sahip olan Samsunlu bir yatırımcının parsel birleştirmesi yapmak suretiyle büyük bir kompleks inşa etmek istediği, bu çerçevede Baromuza tahsis edilecek olan binanın da inşasını üstlenebileceği Samsun Baromuz tarafından Birliğimize ifade edilmiştir. Planlanan bu projede baromuza tahsis edilecek alanı biraz daha büyütmek ve geniş bir konferans salonu/kongre alanı elde edebilme düşüncesiyle sözü geçen yatırımcıyla temasa geçilmiştir. Ancak araya giren pandemi ve kapanma süreçleri sonrasında yatırımcı, bize ait olan parseli komplekse dahil ederek projeyi büyütme olasılığının kendisi için artık mümkün olmadığını bildirmiştir.

15- Samsun Baromuza ve meslektaşlarımıza uzun yıllar en üst kapasiteyle hizmet edecek bir tesis kazandırma kararlılığında olan TBB Başkanlığımız ilgili belediyeyle tekrar temasa geçmiştir. Yeniden karşılıklı olarak ekspertiz raporları alınmıştır. Komşu parsele, bu raporlar doğrultusunda ve mevzuatımıza uygun olarak satın alabileceğimiz bir değer biçildiği görülerek süreç yeniden başlatılmıştır.

16- TBB Yönetim Kurulunun 25.10.2021 tarihli kararıyla söz konusu komşu parselin satın alınmasına karar verilmiştir. (EK-13: TBB Yönetim Kurulunun 25.10.2021 tarih ve 2021/1867 sayılı kararı) Ancak malumunuz olduğu üzere, bilançonun hazırlanarak 4-5 Aralık’ta icra edilecek TBB Genel Kurulu öncesinde Barolarımız ile delegelerimizin bilgilerine sunulma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluk karşısında söz konusu bedelin ödenerek tapuda işlem yapılması zorunlu olarak Genel Kurul sonrasına bırakılmıştır.

17- Başka bir anlatımla, bilanço tamamlanıp Genel Kurulun bilgisine sunulacak hale getirildikten sonra, bu boyutta bir ödemenin yapılması usule uygun görülmemiştir. Bu durum ve gerekçesi Baro yönetimine şifahi olarak izah edilmiştir.

18- Bu sebeple; arsamıza komşu arsanın satın alınmasına dair karar alma süreci Genel Kurul öncesinde tamamlanmış, ödeme kısmı ise Genel Kurul sonrasına bırakılmıştır. İdarenin devamlılığı ilkesi çerçevesinde yeni yönetim süreci sonuçlandıracaktır.

19- öte yandan belediyeye ait parselin içinde yer alan ve 3 m2’ye denk gelen vatandaşa ait bir hissenin DERHAL satın alınması için süreç başlatılmıştır. Böylece Birliğimiz söz konusu komşu parsele hissedar olacak ve belediyenin payını ön alım hakkı çerçevesinde ekspertiz değerlerine uygun bir şekilde satın alabilecektir.

Bu husus da Samsun Barosu'nun sayın yönetimine şifahi olarak açıklanmıştır.

20- Süreç ilk günden itibaren tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Süreçte, TBB'den kaynaklanan hiçbir gecikme söz konusu değildir. İşbu yazımızla da herhangi bir iletişim sorununun önüne geçmek için ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmış bulunmaktadır.

Saygılarımla bilgilerinizi dilerim.

Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan