Güncel

1187

28.06.2022 tarih ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7413 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nda değişiklik yapılarak hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi getirilmiş ve buna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Ayrıca 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nda değişiklik yapılarak noterlerin atanma veya nakil, göreve başlama ve istifa etmiş sayılma hususlarında düzenleme yapılmış, noterlere taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh vermek, taşınmaz satış sözleşmesi yapmak yetkisi verilmiştir.

Saygılarımızla. 

Kanun Metni için tıklayınız