Güncel - İcra Müdürlüklerinde Yaşanan Sorunlar

11380
A
Son günlerde İcra Müdürlüklerinde yaşanan sorunların çözümü ile ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı üyeleri ve İzmir Barosu Başkanı Avukat Sayın Sema Pekdaş ile birlikte Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin ile görüşülmüş, sorunun çözümü hususunda kendilerinden destek istenilmiştir.

Sorunla ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği’nin yanı sıra İzmir ve Muğla Baroları tarafından hazırlanan çözüm önerileri, Sayın Adalet Bakanı tarafından konunun çözümü hususunda görevlendirilen Bakanlık yetkililerine sunulmuştur.

Sorunun çözümü konusundaki girişimlerimiz Sayın Adalet Bakanı’nın görevlendirdiği Bakanlık yetkilileri düzeyinde devam etmektedir.      

Değerli Meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunulur.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu