Gündem

11328
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
32.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Toplantı Tarih: 25-26 Mayıs 2013 Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 01-02 Haziran 2013 tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Toplantı Saati: 09.30 – 18.00

Toplantı Yeri: Türkiye Barolar Birliği
Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi,
Av. Teoman Evren Konferans Salonu
Oğuzlar Mahallesi, Barış Manço Caddesi
Av. Özdemir Özok Sokak No:8
Balgat / ANKARA

 

I. GÜN

 1. Yoklama ve Birlik Başkanı’nın toplantıyı açışı,
 2. Bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. Birlik Başkanı’nın konuşması,
 5. Birlik Yönetim Kurulu’nun 2011-2013 yılları çalışma raporu, gelir-gider raporları, bilanço ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi,
 6. Geçmiş dönem çalışmalarından dolayı Birlik Yönetim Kurulunun aklanması,
 7. Avukatlık Kanununun 112/1.maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreteri ve Saymanlığı görevlerinde bulunanlar ile Birlik Yönetim Kurulu’nun Başkanlık Divanında görev almamış olan üyeleri ile Disiplin ve Denetleme Kurulları üyelerine, katıldıkları toplantılar için ödenecek huzur haklarının miktarının ve ödeme şeklinin belirlenmesi,
 8. Avukatlık Kanununun 112/2.maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Yönetim, Disiplin ve De­netim Kurulu mensuplarından, Ankara’dan başka illerden seçilenlere ödenecek yolculuk, ikamet giderleri ve diğer zaruri giderleri miktarının belirlenmesi,
 9. Gelecek dönem bütçesi ile bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi ve kabulü,
 10. Barolardan alınacak Türkiye Barolar Birliği keseneği ve ölüm yardımının saptanması,
 11. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegelerin seçilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 12. Gelecek Olağan Genel Kurul toplantısının gün ve yerinin saptanması,
 13. Hukukun, yargının ve mesleğin diğer sorunları ile ilgili görüşme ve dilekler,
 14. Birlik Başkanı’nın kapanış konuşması,
 15. Birlik Başkan adaylarının konuşması,

II. GÜN

    16. Seçimler, (09:00 – 17:00 Saatleri Arası)
            a) Türkiye Barolar Birliği Başkan Seçimi,
            b) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu için 10 asıl, 10 yedek üye seçimi,
            c) Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu için 7 asıl, 7 yedek üye seçimi,
            d) Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu için 3 asıl, 3 yedek üye seçimi,