GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’İN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’A BAŞVURULMUŞTUR

4189

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), 03 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açmıştır.

Dava konusu yönetmelik, hukuki belirlilik ve öngürülebilirlik ile kişisel verilerin korunması ve kanun önünde eşitlik ilkelerine aykırılık oluşturduğu gibi çalışma özgürlüğüne Kanun’un öngörmediği şekilde bir sınırlama getirmekte; temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelere de açıkça aykırılık içermektedir.

Yönetmelikte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel verilere itiraz olanağının bulunmaması ve bu verilerin silinmesi sırasında izlenecek usule ilişkin düzenlemenin yer almaması, yönetmeliğe dayanak oluşturan yasal düzenlemelerin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına da aykırılık teşkil etmektedir.

Bu kapsamda, Yönetmeliğin ilgili maddelerine dayanak kanun hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talep edilmiştir.

Ayrıca iptali talep edilen Yönetmelik hükümleri yürürlükte kaldığı sürece, ilk defa veya yeniden kamu görevine atanacak binlerce vatandaşımıza ve meslektaşlarımıza karşı anayasal güvencelere aykırı sonuçlar ile uygulamada farklılıklar doğabileceğinden yürütmenin durdurulması isteminde de bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRKİYE Barolar Birliği

Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız