HAK ARAMA MESLEĞİNİN YILMAZ SAVAŞÇILARI MESLEKTAŞLARIMIZIN, 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUZ

4250

Avukatlar, her zaman yurttaşların yargı ve kamu makamları nezdinde hak ve adalet arayışlarının güvencesi bir mesleğin mensupları olduklarının bilinciyle hareket ederler.

Bireysel ve toplumsal adaletin çağdaş ölçütlere uygun olarak gerçekleşmesinde, demokrasinin, hukuk devletinin, tüm kural ve kurullarıyla işlemesinde birinci dereceden sorumluluk duygusu, bizim meslek andımızdır.

Avukatların ve avukatlık mesleğinin, yargının üç kurucu unsurundan biri olduğu tezinin teoriden pratiğe geçememesinin, geçirilmemesinin sıkıntılarını hep birlikte yaşamaktayız. Son dönemde savunmayı temsil eden meslektaşlarımıza yönelik saldırıların artmasının, aslında yurttaşların hak ve adalet arayışlarına saldırı anlamına geldiğini vurgulamak istiyoruz.

Avukatların meslek örgütü olan baroların ve TÜRKİYE Barolar Birliği'nin, kurumsal özgürlüğüne ve işleyişine müdahalenin, vesayet altına alınmasının dillendirildiği bir süreçten geçmekteyiz.

Organları, meslektaşlarımızın özgür tercihleriyle, yoğun iştirakiyle gerçekleşen demokratik seçimlerle oluşan meslek örgütlerinin, yürütmenin vesayeti altına girmesinin, ülkemizin demokrasi karnesine nasıl kaydedileceğinin bir kez daha acilen ama soğukkanlılıkla düşünülmesi çağrısında bulunuyoruz.

ülkenin bütünlüğüne ve rejimin tasfiyesine yönelik 15 Temmuz paralel kalkışmasının sorumluları hiç kuşkusuz yargı önünde hesap vermelidirler. Bu yargılamaların hukuka uygun, adil ve objektif çerçevede gerçekleşmesi zorunludur.

TÜRKİYE'nin, dışarıdan bakıldığında, OHAL ve KHK ile yönetilmenin olağanlaştığı ve süreklilik kazandığı, yasama organının işlevsizleştiği şeklinde görüntüden bir an önce uzaklaşarak, olağan koşullara dönmesinin zamanının çoktan geldiğini bir kez daha tekrarlamak istiyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği'nin, 15-16 Mayıs 1987 tarihli Genel Kurulunda oy birliği ile 5 Nisan Avukatlar Günü olarak tescillenen kararının yıldönümünde, hak ve adalet savaşçısı meslektaşlarımızın bayramını kutlarken kamuoyuna bir çağrıda bulunuyoruz:

Avukatlara sahip çıkınız. Onlar, sizin hak ve adalete ulaşmanızın teminatıdırlar.

Barolara sahip çıkınız. Onlar, hak ve adalet savaşçılarının örgütlü gücüdürler.

TÜRKİYE Barolar Birliği'ne sahip çıkınız. TBB'nin yol haritası hukuk ve demokrasidir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı