Hak Düşürücü Süre Hatırlatmasıdır

1730

1)7249 sayılı Kanuna TBB'nin girişimleriyle eklenen madde ile avukatların işledikleri iddia edilen ve süre itibariyle temyize tabi olmayan görev suçlarına dair mahkumiyetlerde temyiz kanun yolu açılmış idi.

2)Girişimlerimiz sonucunda 7343 sayılı yasanın 15. maddesi ile bugünden itibaren 15 gün içinde başvurmak koşulu ile 15/7/2020 tarihinden önce verilmiş ve istinaf yolu tüketilerek kesinleşmiş bu tür mahkumiyet hükümleri hakkında da temyiz kanun yoluna başvuru olanağı getirilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunarız.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı

Resmi Gazete linki için tıklayınız