Hakimlerin sosyal medya kullanırken yargı etiği ilke, kural ve standartlarına uymalarına yardımcı olmayı amaçlayan ve Yargıtay Başkanlığı tarafından Türkçe’ye çevrilen kitapçık.

213