HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

1809

Adaletsizliğe karşı mücadelenin simge isimlerinden Avukat Halit çelenk adına verilen Hukuk ödülleri, aramızdan ayrılışının 12. yıldönümünde, TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Avukat özdemir özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törene TBB yönetimi, Halit çelenk’in yakınları, seçici kurul üyeleri ve meslektaşlar katıldı.

Saygı duruşunun ardından törenin açış konuşmasını yapan TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, avukatların tarih boyu süren mücadelelerinin “hakikat” için olduğunu söyleyerek, “Adalete en çok yaklaşılan ânın, hakikatin görülmeye başlandığı an olduğunu en çok avukatlar bilir. Bunun için avukatların hakikat mücadelesi, duruşma salonlarının çok ötesine taşarak toplumsal bir nitelik kazanır” dedi.

Sağkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün burada kendisine adanmış ödüllerin törenini yapmakta olduğumuz Halit çelenk, ülkemizde avukatlık mesleğinin toplumsal mücadele tarihine en büyük katkıları yapmış, mesleğimizi onurlandırmış en önemli temsilcilerden biridir.

Halit çelenk, yakın tarihimizin önemli toplumsal davalarında üstlendiği avukatlık görevini, hukuki bir zeminde ve politik bir bilinçle yerine getirdi. Bu ikisinin bu kadar dengeli birleşiminin örnekleri azdır. Halit çelenk bunu yapabildiği için adını tarihe yazdırmıştır.”

“ONLAR BİZİM İçİN GEçMİŞ, TüKENMİŞ BİR TARİHİN DEĞİL, MüCADELENİN SİMGESİDİR”

çelenk’in 50 yıla yayılan bir hukuk mücadelesi yürüttüğünü kaydeden Sağkan, “Uzun yıllara dayanan hukuk mücadelesinin içerisinde, büyük kitleler Halit çelenk’i ‘Denizler’in avukatı’ olarak tanıdı. öyle ki, TÜRKİYE’nin farklı yerlerinden Ankara’daki Halit çelenk’e mektupla ulaşmak isteyenlerin zarfın üzerine adres yerine ‘Halit çelenk – Denizler’in avukatı Ankara’ yazdıkları ve mektubun adresini bulduğu söylenir. ülkemizde milyonlarca kişi, Halit çelenk’in yerinde olmak için ‘Deniz mahkemeye düşmüş, avukatı ben olaydım’ diye türküler, ağıtlar söylediler” ifadelerini kullandı.

“Halit çelenk, hukuk mücadelesinin sembolleştiği davasında idamlarına tanıklık etiği müvekkillerinin ölüm yıldönümünde hayatını kaybetti. Ancak hak, hukuk, adalet, demokrasi mücadelesi devam ediyor, yolumuzu aydınlatıyor” diyen Sağkan, onunla aynı idealleri paylaşan ve 26 Nisan 2022’de kaybettiğimiz Erşen Sansal’ı ve ölümünün birinci yıldönümü olan TBB İnsan Hakları Merkezi önceki dönem başkanlarından Prof. Dr. Rona Aybay’ı andı. Sağkan konuşmasını, “Onlar bizim için geçmiş, tükenmiş bir tarihin değil, mücadelenin simgesidirler. ülkemizin en karanlık dönemlerinde, demokrasiden en çok uzaklaşılan anlarda ‘Hukuksuzluğun tam da karşısındayız’ deme cüretini gösteren avukatlar her zaman var olacaklar” sözleriyle noktaladı

ERDAL ERZİNCAN DİNLETİSİ VE öDüLLERİN TAKDİMİ

Sanatçı Erdal Erzincan’ın müzik dinletisinin ardından Seçici ve Düzenleyici Kurul üyesi Av. özlem Şen Abay, ödül alan eserler ve sahipleri hakkında bilgi verdi. 

ödüller sahiplerine TBB Başkanı Sağkan, Genel Sekreter Av. Veli Küçük ile Halit çelenk Hukuk ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurul üyeleri tarafından takdim edildi.  

Serpil çelenk Güvenç ise Halit çelenk’in mücadele dolu yaşamına ve düşüncelerine değindiği konuşmasında, törene verdikleri destek nedeniyle TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetimi’ne teşekkür etti.

Prof. Dr. Korkut Boratav, TBB Başkan Yardımcısı Av. Gürkan Altun, Serpil çelenk Güvenç, Dr. öğretim üyesi İlker Kılıç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. özlem Şen Abay, Av. ümit Altaş’tan oluşan Seçici ve Düzenleyici Kurulun değerlendirmesi sonucunda ödül alan eserler ve sahipleri şöyle:

Halit çelenk Hukuk ödülü:

Serdar ünver’in yazdığı ‘Negatif Din özgürlüğü’ isimli kitap.

Seçici Kurul özel ödülü:

Berke özenç’in yazdığı ‘Demokrasiyi ve Anayasayı Korumak – Kelsen Schmitt’e Karşı’ isimli kitap.

Akademik Destek ödülü

Gönenç Hacaloğlu’a ait ‘Küresel Adalet: Emperyalizm ve Uluslararası Yargılamalar’ konulu tez.

Elif Kumru Paksoy’a ait ‘Anayasal Dönem Olarak Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğilimi’ konulu tez.

Akademik Teşvik ödülü

Hülya Dinçer’e ait ‘Süreklileşen Olağanüstü Halde Hesap Verebilirlik Alanının Daralması ve “Kanuni” Sorumsuzluk Rejimi’ konulu makale.

çağatay Şahin’e ait ‘Tıp Fakültelerinde Kadavra Eksikliği ve üniversitelerin Açtıkları Kadavra Alım İhaleleri üzerine Bir Değerlendirme’ konulu makale.

 


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle