HATAY’DA YABANCILARA TAŞINMAZ SATIŞINA SINIRLAMA GETİRİLMESİ TALEBİ TBB TARAFINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI’NA İLETİLMİŞTİR

1679

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), deprem felaketinden etkilenen ve tarihsel olarak 'medeniyetler şehri' olarak anılan Hatay’ın yeniden inşası sırasında bölgenin tarihi önemi, demografik yapısı ve jeopolitik konumu bakımından ülke menfaatlerinin dikkate alınması gereğini bir yazı ile Cumhurbaşkanlığı’na hatırlatmıştır.

Kanuna göre Cumhurbaşkanı, ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerini; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüzölçüm ve miktar olarak belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir.

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin, Hatay’ı eşsiz bir diplomatik başarıyla sınırlarına dahil etmesinin temelinde, nüfusunun büyük çoğunluğunun yüzyıllardır aynı coğrafyada yaşaması, aynı kaderi paylaşması ve kendisini yeni kurulan TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin parçası hissetmesi yatmaktadır. Bu sebeple Hatay’ın demografik yapısını bozma riski taşıyan idari kararlar ülkenin menfaatlerine aykırılık teşkil edecektir.

Hatay ilinin yeniden inşası sırasında yabancıların taşınmaz ve ayni hak edinimlerinin tamamen durdurulması Cumhurbaşkanlığı'na ait yetkinin kapsamında olup, ülke menfaatlerine de uygunluk teşkil edecektir.

TÜRKİYE Barolar Birliği

Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen yazı için tıklayınız