HEKİMLERİN VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ

2042

2020 yılından bu yana dünyanın karşı karşıya kaldığı ve milyonlarca insanı kaybettiğimiz Covid-19 Salgını ile birlikte hekimlerin ve sağlık çalışanlarının görevlerinin kutsallığını, bizleri ayıran tüm farklılıklardan ve coğrafi sınırlardan sıyrılarak tüm insanlık olarak bir kez daha idrak ettik.

Yaşam ve sağlık hakkı mücadelesinde yanyana olduğumuz sağlık emekçilerinin aşağılandığı, darp edildiği, meslek gruplarının sistematik olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı bir atmosferin yaratıldığının farkındayız.

Aynı toplumsal şiddetin, ekonomik kaosun ve itibarsızlaştırma çabasının mağduru olan savunma hakkının temsilcileri olarak salt bir mesleğin icrası nedeniyle maruz kalınan bu muamelelere ancak ardındaki iktisadi, siyasi ve sosyal motivasyonun ortadan kaldırılmasıyla son verilebileceğini biliyoruz. Bunun için g(ö)rev yapan sağlık çalışanlarının yanındayız.

Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı, yaşam hakkını korumanın değerinin anlaşılacağı aydınlık yarınlara olan inanç ve umutla kutlu olsun.

TÜRKİYE Barolar Birliği