HELP KAPSAMINDA AVRUPA KONSEYİ

5801
A

AVRUPA KONSEYİ’NİN HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİM PROGRAMI (HELP) KAPSAMINDA AVRUPA KONSEYİ, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE ANKARA BAROSU TARAFINDAN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDE ORTAK SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye'deki avukatların, Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) kapsamında düzenlenecek eğitimlerden faydalanmaları için, Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi arasında uzun süredir yürütülen çalışmalar doğrultusunda; HELP “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Hukukuna Giriş” başlıklı eğitim modülüne ilişkin eğitim semineri 21 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu ve Avrupa Konseyi’nin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği’nin, hak ihlallerinin ulusal yargı çerçevesinde giderilmesi, dolayısıyla Strasbourg mahkemesinin de iş yükünün azaltılması ve mahkemece verilen hak ihlallerinin bu bağlamda en aza indirilmesinde verdiği desteğin vurgulandığı programın açış konuşmasını TBB Genel Sekreteri Av. İzzet Güneş Gürseler yaptı.

Düzenlenen eğitim programı kapsamında; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) ulusal düzeyde uygulanması ve elektronik ortamda öğrenimin metotlarına ilişkin HELP Programı Müdürü Natacha de Roeck; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) hükümleri, çalışma metotları ve AİHM’e yapılan başvuruların kabul edilebilirlik kriterleri konusunda AİHM kaleminde hukukçu olarak görev yapan Av. Alev Günyaktı, AİHM’den önce anayasal başvurma yollarını da içeren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ulusal düzeyde uygulanması konuları üzerine Av. Serkan Cengiz eğitim verdi.

Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP); Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nun (2004) 4 sayılı Tavsiye Kararı, 2010 Interlaken Bildirgesi ve 2012 Brighton Bildirgesi doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ulusal düzeyde uygulanmasında Avrupa Konseyi üye devletlerine destek veren bir programdır. Program, 47 üye ülkenin tamamını kapsayan hâkim, avukat ve savcıların günlük çalışmalarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulamalarını ve bu bağlamda kapasitelerinin güçlendirilmesini amaç edinmektedir. Hukukçular için birçok eğitim programı ve faydalı bilgiyi içinde barındıran HELP programına ilişkin detaylı bilgi için bknz: http://helpcoe.org/help-programme/turkey


TBB GENEL SEKRETERİ AV. İZZET GÜNEŞ GÜRSELER’İN
AÇIŞ KONUŞMASI


Değerli Konuklarımız,

Türkiye Barolar Birliği’ne hoş geldiniz. Hepinizi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzioğlu ve Yönetim Kurulumuz adına saygılarımla selamlarım.

Birliğimiz Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesinin bize yüklediği ödevden de destek alarak insan hakları ve hukukun üstünlüğünü hakim kılmak için çalışmalarını sürekli olarak sürdürmektedir. Bu kapsamda ulusal kuruluşlarla, yabancı kurum ve kuruluşlarla ve uluslararası örgütlerle etkin bir işbirliği içinde olmak çabasındayız. Avrupa Konseyi bu kapsamda devamlı olarak işbirliği yaptığımız kurumlardan birisidir. Bugüne dek süren verimli çalışmalarımızın bundan sonra da artarak devam edeceğini ummaktayız.

Malumunuz olduğu üzere ülkemiz Avrupa Konseyi’ne kurucu üye statüsünde kabul edilmiştir. 1949 yılında başlayan bu sürecin bugün hala istediğimiz noktada olmaması ülkemiz adına üzerine ciddiyetle düşünülmesi gereken bir konudur. Genç Türkiye Cumhuriyeti 26 yaşında iken üye olduğu Konseyin savunduğu ortak değerlere hala tam olarak ulaşmış değildir. Atatürk’ün çok sağlam temeller üzerine kurduğu bu ülkenin demokrasi ve insan hakları başta olmak üzere Mustafa Kemal’in muasır medeniyetler seviyesi olarak belirlediği çıtaya hala ulaşmamış olması bizlere mücadelemizin ne kadar zor ve ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Ülkemiz bu günlere basın özgürlüğü bakımından en alt lige inmiş durumdadır. İnternet üzerindeki yasaklar ifade hürriyeti bakımından durumumuzun ne olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bizim her gün mesleğimizi ifa ederken mücadele etmek sorunda kaldığımız pek çok sorun nedeniyle yakından bildiğimiz üzere adil yargılanma ve etkili başvuru hakları tüm yurttaşlarımıza sağlanmış değildir.

Burada bulunan meslektaşlarımız Ankara Barosu üyesi, dolayısıyla hepsi Birliğimizin ve Başkanımız Metin Feyzioğlu’nun bu konularda verdiği mücadeleyi yakından biliyorlar. Konuklarımız da eminim gerçekleştirilen faaliyetlerin ve önümüze konulmaya çalışılan engellerin farkındadırlar. Zira yaşanan olaylar ve Türk avukatların Feyzioğlu öncülüğünde verdiği demokrasi ve insan hakları mücadelesi sadece ulusal basında değil, uluslararası basında da yer bulmaktadır.

Bugün yapacağımız toplantı bizim için çok önemli. Çünkü internet üzerinden eğitim tekniklerinin yaygınlaştırılması için pilot mahiyette bir uygulama başlatıyoruz. Daha önce yaptığımız bir deneme çeşitli nedenlerle çok başarılı olmadı. Bu sorunları analiz ettik ve nasıl kaçınacağımızı Avrupa Konseyi ile birlikte değerlendirdik. Bu esnada Konsey’deki arkadaşlarımız da HELP’in web sitesini ve öğrenme platformunu daha iyi ve kullanıcı dostu hale getirmek için sürekli çalıştılar. Ben bugün başlayacak kursun başarıya ulaşacağını ve hepinizin Avrupa Konseyi, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu onaylı sertifikalarınızı alacağınıza eminim.

Kursun içeriği ve sitenin nasıl çalışacağı ile ilgili konularda arkadaşlarım sizlere detaylı bilgiler vereceği için ben bu konulara girmeyeceğim. Ancak sizlere şu hususu ifade etmek istiyorum. Türkiye Barolar Birliği Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi programına yeni İngilizce kısaltması ile HELP programına etkin şekilde destek verecektir.

Böylece Avrupa Konseyi’nin 2010 Interlaken Bildirgesi ve 2012 Brighton Bildirgesi doğrultusunda hak ihlallerini ulusal yargı yerlerince çözüme bağlayarak Strasbourg mahkemesinin yükünü azaltmaya destek vermiş olacağız. Elbette Strasbourg mahkemesinin iş yükünün azalması bizim için hak ihlallerinin azalması anlamına gelecektir. Bu nedenle amacımız hak ihlallerin en aza inmesi, ihlalin olduğu aşamada da etkili başvuru yollarıyla bu ihlalin giderilmesinin en kısa sürede ve en kolay yoldan çözülmesinin sağlanmasıdır. Desteğimizin saiki bu hedefe ulaşmaktır.

Sözlerime son verirken sizleri bir kez daha Başkanımız Avukat Profesör Doktor Metin Feyzioğlu ve Yönetim Kurulumuz adına selamlıyor, bu toplantının ve bugün başlayacak eğitimin başarılı olmasını diliyorum.