HER HAFTA CUMARTESİLERİ TEKRAR YAŞANAN BU İHLAL DÖNGÜSÜNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ

3863

Kayıp yakınlarını arayan yurttaşların demokratik buluşmalarına ve hayatlarını hak mücadelesine adamış meslektaşlarımıza yönelik kötü muamele ile yapılan gözaltılar ne yazık ki hak ve özgürlüklerin sistematik şekilde ihlaline dönüşmüştür. Ortada haklı bir gerekçe olmadan yapılan keyfi uygulamaları ve insanların adeta olağan şüpheli gibi muamele görmesini kabul etmek mümkün değildir.

Son bir ay içinde meslektaşlarımız; İstanbul'da ve Adana'da peş peşe , Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan görevleri ve yetkileri kapsamında hukuksuz engellemelere ve kötü muameleye dikkat çekmek amacıyla yanlarında bulundukları Cumartesi insanlarıyla birlikte kolluk şiddetine ve gözaltı işlemine maruz kalmışlardır.

Bugün de Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması 18. kez engellenmiş ve eylemin 959. haftasında yine çok sayıda kişi kelepçelenerek gözaltına alınmıştır. Adana'da da aynı kapsamda yapılmak istenen basın açıklamasını engelleyerek çok sert müdahalede bulunan kolluk güçleri, toplantıya katılanlarla birlikte aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu çeşitli kurum temsilcilerini kötü muamele uygulayarak gözaltına almıştır.

Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme ve protesto hakkının, valilik ve kaymakamlıklarca keyfi olarak verilen yasaklama kararları gerekçe gösterilerek şiddet, abluka ve gözaltı uygulamalarıyla engellenmesi; haklı taleplerin duyulmasını güçleştirerek diğer tüm hak ihlallerinin görünmez olmasına sebebiyet verebileceği gibi Anayasal hakların, AİHM ve AYM kararlarının yok sayılması anlamına gelir.

Tüm sorumlulara, barışçıl niteliğini 28 yıldır koruyan bu toplanmaya müdahale etmenin ve insan hak ve özgürlükleri ile kötü muamele ve işkence yasağını da ihlal eden bu tutumun, hiçbir hukuk devletinde kabul edilmeyeceğini ve geçiştirilemeleyeceğini hatırlatırken, bu hukuksuz uygulamaları yapanlar adalete hesap verene kadar sürecin takipçisi olacağımızı meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Hiçbir meslektaşımız yalnız, hiçbir yurttaş savunmasız değildir.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği