HER KİM Kİ ADALETİN TERAZİSİNİ GÜÇSÜZÜN ALEYHİNE BOZARSA ELBETTE AVUKATLAR ORADA OLACAKTIR

1188

24.11.2022 günü Ankara’da sokak hayvanlarını 5199 Sayılı yasaya aykırı şekilde, zarar vererek toplayan ve yaralayan belediye ekiplerine hak savunucusu sorumluluğu ve hukukçu bilinci ile meşru bir müdahalede bulunan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğba Gürsoy, Mamak Belediyesi çalışanlarının fiziki şiddetine maruz kalmıştır.

Devamında başkaca meslektaşlarımıza yönelik durum tespiti yapmayı önleyici müdahaleler ve saldırılar sürmüştür.

Her kim ki adaletin terazisini, hayvanların yaşam hakları da dahil olmak üzere güçsüzün aleyhine bozuyorsa elbette avukatlar orada olacaktır.

Bir kez daha söylemek gerekir ki; tüm yurttaşlarımızın olduğu gibi avukatların da evleviyetle ihlal gördüğü her olaya müdahale hak ve yetkisi bulunmaktadır.

Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelen şiddet, hak savunusuna ve hakkın kendisine yöneliktir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi olarak mesleğimizin gereklerini yerine getirmemize, hem de kamu görevlisi zırhı arkasına sığınmış bir fiziki şiddet ile engel olan kişiler hakkında yürütülecek yasal süreçlerde etkin şekilde yer alacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ