Herkes İçin İnsan Hakları, Hemen Şimdi!

1124

İnsan hakları fikrinin en kısa özeti olan “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar” ifadesi, 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilk maddesinin birinci cümlesi olarak dile getirilmişir. İnsanlık ve uygarlık tarihini, bugüne kadarki bu temel kabulü hayata geçirme mücadelesi oluşturmuştur.

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insanlığın üst üste yaşadığı iki dünya savaşının yaralarını sarmak ve gelecekte yeni savaşlar yaşanmasını engellemek için ilân edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti, Evrensel Bildirge oylamasında olumlu oy kullanan ilk kırk sekiz devletten biri olarak ulusal ve uluslararası alanda hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğünü güvence altına alma yükümlülüğünü kabul etmiştir. Bildirge savaşlara, çatışmalara ve insan hakları ihlallerine son verememiş olsa da, yetmiş yedi yıldır insan hakları savunucularının kılavuzu olmayı sürdürmektedir.

Bugün dünyanın her yerinde insan hakları ihlalleri yaşanmaya devam etmektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul eden Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze’de yaşanan İnsanlığa Karşı Suç niteliğindeki ağır ihlaller karşısında acil olarak daha fazla inisiyatif almak zorundadır.
Ülkemiz bakımından ise, ifade özgürlüğü ile Can Atalay örneğinde görüldüğü üzere ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarının uygulanmaması sebebiyle özgürlük ve güvenlik hakkı başta olmak üzere çok sayıda alanda yaşanan hak ihlallerine karşı kurumlarımız tarafından kararlı bir duruş sergilenmelidir. İçinde bulunduğumuz çağın insanlık krizinden çıkışının yegane yolu insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygıdır. Bireyler olarak, uluslararası kurumların ve devletlerin bu temelde hareket etmelerini sağlamak üzere mücadele etmek de bizlerin temel sorumluluğudur.

Türkiye Barolar Birliği, insan haklarını herkes için ve hemen şimdi mümkün kılmak üzere göstermekte olduğu çabalarını ulusal ve uluslararası alanda daha da artırarak, insanlık ailesinin büyük ülküsünün gerçeklemesine katkı sunmaya devam etmektedir.

Türkiye Barolar Birliği