HOCALI KATLİAMI BASIN AÇIKLAMASI

1630

Ermeni çetelerinin, Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdikleri insanlık dışı katliamın üzerinden 28 yıl geçti.

Ata toprağı Hocalı'da kuşaklar boyu sakin bir yaşam süren, komşularıyla iyi ilişkiler sürdüren, barışçıl tabiatlı sivillere yönelik acımasız katliam bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiştir.

Hocalı ahalisine karşı cinsiyet ve yaş farkı gözetmeden gerçekleştirilen insanlık dışı vahşet, etnik temizlik amaçlıdır. En ufak bir insani kaygı taşımadan her türlü gaddarlığın sergilendiği, medyaya da özellikle servis edilen katliamın yaratacağı dehşetle, Azerbaycan Türklerinin Karabağ’ı terk etmeleri amaçlanmıştır.

Karabağ'ın dışında, Azerbaycan'ın önemli bir bölümü de Ermenistan'ın doğrudan desteğini alan bu çetelerin işgali altındadır. Karabağ ve işgal altındaki bölgelerdeki insanların kadim yurtlarından kovulup mülklerine el konulması, her türlü insani değer ve hukuk tanımazlığın da açık bir kanıtıdır.

Uluslararası kuruluşların bağlayıcı kararlarına rağmen, işgalin hala sürüyor olması, katliam sorumlularının yargı önüne çıkarılmaması, milyonlarca Azerbaycan yurttaşının mülklerine dönüşüne izin verilmemesi son derece düşündürücüdür.

TÜRKİYE Barolar Birliği olarak, katliamın sorumlularının yargılanması, işgalin sonlandırılması, kaçgunların bir an önce ata topraklarına dönüşlerinin sağlanması için çabalarımızın süreceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRKİYE Barolar Birliği