HOCALI KATLİAMININ SORUMLULARININ HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELERİ SAĞLANMALI VE AZERBAYCAN TOPRAĞINDAKİ İŞGAL SONLANMALIDIR

5948

26 Şubat 1992 tarihinde, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında, Ermeni çeteleri tarafından 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşı katledilmiştir.

613 sivil Azerbaycanlının Hocalı'da silahlı Ermeni çeteleri tarafından katledilmesinin tek nedeni Azerbaycan Türk'ü olmalarıdır. Dağlık Karabağ bölgesini Azerilerden arındırmak ve Ermenistan'a bağlamak amacıyla yapılan etnik temizlik yakın geçmişin en trajik olaylarındandır.

Birinci Dünya Savaşında, Doğu Anadolu'da çıkarılan ayrılıkçı isyanların ve bölge ahalisine yönelik etnik temizlik kampanyasının siyasi liderliği ayrılıkçı Ermeni TAŞNAK örgütü tarafından yürütülmüştü. Aynı yüzyılın sonlarında yaşanan Hocalı Katliamı da aynı etnik terör geleneğinin günümüz temsilcileri tarafından yürütülmüştür.

Taşnak terör örgütünün manevi mirasçısı olan çetelerin, dünyanın gözü önünde gerçekleştirdikleri etnik temizlik ne yazıktır ki Hocalı ve Karabağ'la sınırlı kalmamıştır. Bu gün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin % 20'si Ermenistan'ın fiili işgali altındadır.

Hocalı Katliamının sevk ve idaresinden doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulanlardan Robert Koçaryan'ın önceki dönem, Serj Sarkisyan'ın ise bugün görevde olan Ermenistan Cumhurbaşkanı olması üzerinde düşünülmelidir.

Sorunun uluslararası hukuk çerçevesinde sulh yoluyla çözüm çabalarından bu güne kadar bir sonuç alınamamıştır. Bu doğrultuda kurulan AGİT MİNSK GRUBU da Azerbaycan toprağında süren işgalin sonlanması ve yurtlarından, mülklerinden sürülen Azerbaycan yurttaşlarının evlerine dönmeleri konusunda bir ilerleme sağlayamamıştır.

TÜRKİYE Barolar Birliği olarak, Hocalı Katliamının sorumlularının hukuk önünde hesap vermelerinin sağlanması ve Azerbaycan toprağındaki işgalin sonlanması için kurumsal çağrımızı tekrarlarken, konuya ilişkin duyarlılığımızın ve ilgimizin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.