HOLLANDA PARLAMENTOSUNUN SOYKIRIM KARARI TARİHİ VE HUKUKİ DAYANAKLARDAN YOKSUNDUR

4856

Hollanda Parlamentosu, Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği ( CU ) tarafından hazırlanan; "1915'te Anadolu'da Ermenilere yönelik katliamların soykırım olarak tanınması" önerisini onaylayarak yasalaştırmıştır.

Hollanda ile birlikte 27 ülke parlamentosunca, 1915'te Türklerin Ermenilere soykırım uyguladığına ilişkin kararların alınmasında ne acıdır ki tarihsel gerçeklik ve hukuki nesnellik değil, politik hesaplar etkili olmaktadır.

Birinci Dünya Savaşı, Birinci Paylaşım Savaşı olarak da adlandırılır.

Büyük Savaşın çıkmasına neden olan paylaşımın hedefi ise Osmanlı İmparatorluğu, yani bizim coğrafyamızdı.

Emperyalist sömürgecilerin, mazlumlar coğrafyasını yagmalama hırsı, milyonlarca cana ve büyük trajedilere neden olan savaşın gerçek nedenidir.

Savaş koşullarında yaşanan trajedilerin gerçek sorumlularının, ülkelerini savunmaktan başka kusuru olmayanlara fatura çıkarması asla kabul edilemez.

1915 olaylarının nedeni Osmanlı uyruğu bazı Ermenilerin, hasım devletlerle işbirliği yaparak, kendi devletine karşı silahlı isyanı ve sivil halka yönelik etnik temizlik kampanyasıdır.

Savaş koşullarında, Ermeni ayrılıkçı TAŞNAK isyanının bastırılması ve etnik temizliğe maruz kalan sivil halkın güvenliğinin sağlanması için uygulanan TEHCİR esnasında kuşkusuz trajik olaylar yaşanmıştır.

Burada üzerinde durulması gereken husus; Osmanlı Imparatorluğunun, Ermeni uyruklarına karşı bir devlet tercihi ve kararı olarak etnik temizlik uygulayıp uygulamadığıdır.

Ortada bu iddiayı kanıtlayacak hiçbir veri yoktur. Aksine, devlet sivil yurttaşları arasındakı ayrışma ve vuruşmayı sert tedbirlerle önlemeye çalışmıştır.

Osmanlı Devletinin, kendi yurttaşı olan, isyana katılan veya destek olan Ermenileri, savaş ve isyan bölgesi dışına, ülkenin başka yörelerine zorunlu göçe tabi tutması dönem koşulları içinde değerlendirilmelidir.

Soykırım kelimesi, Nazi Almanyasının Yahudilere yönelik sistematik imha kampanyalarından hareketle İkinci Dünya Savaşı 'dan sonra hukuk terminolojisine girmiştir.

Birleşmiş Milletler ( BM ) Soykırım Sözleşmesi 1948'de imzalanmış, 1951 yılında yürürlüğe girmiştir.

En son Hollanda örneğinde olduğu gibi, parlamentoların ekonomik ve siyasi hesaplar doğrultusunda, aldıkları kararlar hukuki açıdan bir değer ifade etmemektedir.

Tarihsel gerçeklere aykırı bu türden kararlar milletimiz açısından yaralayıcıdır.

Bu karar, ülkesini savunan, emperyalizme direnen, mücadelesiyle mazlumlara model olmuş bir millete, politik hesaplarla atılan iftiradan öte bir anlam taşımamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı