Hrant Dink’i sevgi ve saygıyla anıyoruz.

677

Nefretin kör ettiği insanlık düşmanlarının kurduğu pusuda sırtından kurşunlanarak yaşam hakkı elinden alınan gazeteci Hrant Dink’i, çoğulcu demokrasi, ifade özgürlüğü ve adalet mücadelesinden vazgeçmeme kararlılığıyla, sevgi ve saygıyla anıyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği