Hrant Dink’i sevgi ve saygıyla anıyoruz.

536

Nefretin kör ettiği insanlık düşmanlarının kurduğu pusuda sırtından kurşunlanarak yaşam hakkı elinden alınan gazeteci Hrant Dink’i, çoğulcu demokrasi, ifade özgürlüğü ve adalet mücadelesinden vazgeçmeme kararlılığıyla, sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Türkiye Barolar Birliği