HSK’NIN OHAL KAPSAMINDA YARGI ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ UYARINCA ALDIĞI KARARLAR

37741

Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun (HSK), Olağanüstü hal ilan edilen il sınırlarında yer alan adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleriyle sınırlı olmak üzere; tutukluluğun değerlendirilmesi ile acil işler, otopsi işlemleri, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 06.04.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine, erteleme işlemlerinin evrak üzerinden ve duruşma yapılmadan icra edilmesi ile tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda rutin uygulama için imkanların elvermemesi halinde dosya üzerinden yapılmasına ilişkin 12.02.2023 tarihli 5648 sayılı deprem kapsamında alınan tedbirler konulu yazısını meslektaşlarımızın dikkatine sunarız.

Yazıyı görüntülemek için tıklayınız

Saygılarımızla

TÜRKİYE Barolar Birliği