HUKUK DEVLETİ GÜNÜ KUTLU OLSUN 

1197

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin, 5 Mart 1868’de Danıştay’ın ve Yargıtay’ın temelini oluşturan iki kuruma ayrılması, yargı tarihimiz açısından önemli bir dönemeçtir.

İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi olan hukukun üstünlüğüne ve hukuk devleti ilkelerine tam bağlılığımızla, 5 Mart Hukuk Devleti Günü’nü kutlarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği