HUKUK EĞİTİMİNDE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDEN BÜYÜK GİRİŞİM

7807
A
- HUKUK EĞİTİMİNİN STANDARTLARINI FAKÜLTELERİMİZLE BİRLİKTE BELİRLİYORUZ

- ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONUMUZU KURDUK


Türkiye Barolar Birliği’nin hukuk fakültesi öğrencilerinin avukatlık mesleğine uygun eğitim-öğretim alabilmelerine yönelik standartları belirleyecek ölçme değerlendirme çalışmaları kapsamında, 35 hukuk fakültesi dekanının katılımıyla “Hukuk Öğretimi ve Eğitimini İzleme ve Değerlendirme” toplantısı gerçekleştirildi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Eyaleti Devlet Hukuk Sınavı Kurumu Başkanı Martin Gross'un da katıldığı ve Almanya'daki hukuk eğitimi ve devlet sınavı uygulaması hakkında bilgi verdiği toplantıda, hukuk eğitim ve öğretiminde standartların belirlenmesi için önemli adımlar atıldı.

Toplantıya katılan dekanlar, hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek ve eğitim-öğretim sürecini izleyerek değerlendirmelerde bulunmak üzere görevdeki ve önceki dekanlardan oluşan, danışma kurulu olarak görev yapacak bir dekanlar konseyi ile 12 kişilik bir yürütme kurulu oluşturulmasına karar verdiler. Yürütme kurulu, bir hukuk fakültesinin avukatlık stajı yapabilir seviyede öğrenci yetiştirebilmesi için asgari standartları belirleme çalışmalarına zaman kaybetmeden başlama kararı aldı.

Türkiye Barolar Birliği Yönetimi toplantıda şunları dile getirdi:

Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen avukatlık sınavı bir türlü getirilmemekte, Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılmak istenen staja giriş ve stajdan çıkış değerlendirmesi kanunla engellenmek istenmektedir. Kontrolsüz şekilde açılmış ve sayısı 100 civarında olan hukuk fakültelerinin pek çoğunun eğitim-öğretim kalitesi istenilen seviyede değildir. Türkiye’de şu anda 85 bin avukat bulunmaktadır. Hukuk fakültelerinde okumakta olan 48 bin öğrenci vardır. Bu öğrencilerden 43 bininin 5 yıl içerisinde avukat olacağı tahmin edilmektedir. Hukuk fakültelerindeki eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve avukatlık sınavı temel zorunluluktur.