HUKUK EĞİTİMİNİN STANDARTLARINI HUKUK FAKÜLTELERİMİZLE BİRLİKTE BELİRLİYORUZ

5141
A

Türkiye Barolar Birliği’nin hukuk eğitiminde standartları belirleyecek ölçme değerlendirme çalışmaları kapsamında 34 hukuk fakültesi dekanının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 23 Şubat 2015 tarihinde toplanan Yürütme Kurulu’nun çalışması sonucunda belirlenen başlıklar değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, “Birlikte, ağırlıklı olarak sizlerin sayesinde fevkalade bir iş başarmak üzere olduğumuzu hissediyorum. Ülkemiz için, milletimiz için, gençler için, hukukun üstünlüğü için çok önemli bir adımı sessiz sakin, bilimsel olarak atıyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu masanın etrafında böyle bir bilimsel gücün toplanmış olması, ‘hukuk fakültesi dekanları acaba ülke için ne yapıyor?’ şeklindeki bir takım eleştirilere de verilebilecek en güzel cevaptır. Ben çok değerli hocam Prof. Dr. Feridun Yenisey’e, çok değerli hocam Prof. Dr. Muhammet Özekes’e, Yürütme Kurulu’nun değerli üyelerine, işin bizim tarafımızda bütün yükünü çeken değerli meslek ustam, Genel Sekreterimiz Sayın Güneş Gürseler’e ve popülist siyaset anlamında çok riskli bir adım olduğu halde meslek siyaseti açısından bu adımı atma cesaretini hiç tereddütsüz gösteren Yönetim Kuruluma teşekkür ediyorum” dedi.

Gelecek yüzyılın hukukçularını yetiştirmek için birleştiklerini ifade eden Prof. Dr. Feridun Yenisey, “Burada bir kamusal görev yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Kamusal bir görev çünkü hukukçu yetiştirmek büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Biz hukuk fakültelerinde gelecek yüzyılın hukukçularını yetiştirmek için birleşmiş bulunuyoruz. Acaba nasıl bir bilgi ile donatalım bu gelecek neslin hukukçularını? Bir defa hukukun temel ilkelerini öğretmemiz lazım, doktrin anlamında, fakat aynı zamanda etik kurallarla donatılmış hukukçular olması gerekiyor. Hukuk öğretimi ve eğitimini ayırmak gerekiyor diye düşünüyoruz” diye konuştu.

“Kalitesiz hukukçular yetiştirilmesi toplum için en büyük zararlardan bir tanesi. İşte buradaki amacımız taban kuralları belirlemek ve bir akreditasyon uygulamasına geçmek mümkün mü diye düşünmek” diyen Yenisey şöyle devam etti:

“Bu taban kuralların öğretim açısından en asgari koşullar olması gerektiğini hep beraber kabul edersek daha sonra hangi fakülte bu kurallara uygundur diye bir sıralamaya da gitmek gerekiyor. Buna akreditasyon adı da verilebilir. Ama Türkiye’de böyle bir akreditasyon yasal olarak yok. Ancak manevi bir değeri olabilir. Bunu hep beraber düşüneceğiz bugün. Toplantımızın amacı da bu”

Yürütme Kurulu’nun belirlediği asgari standartlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Muhammet Özekes ise, “Bu çalışmaya başlarken bir ön araştırma yaptık ve farklı ülkelerde farklı sistemler olduğunu gördük. Birçok ülkede bu kriterlerin belirlenmesinde barolar birliği bükük fakülteleri ile birlikte etkin bir rol oynamakta. Kriterler belirlenirken iki tür yöntem uygulanmış; bir kısmı hukuk eğitiminin olmazsa olmazı olan kurallar ve şartlar ikincisi ise kalitenin arttırılmasına yönelik tercihte önem taşıyan veya bir fakültenin kendi yönünü belirlemesinde önem taşıyan kriterler” dedi.

Bu çalışmayla belirlenen standartlar çerçevesinde, staja kabul edilecek hukuk fakültesi mezunlarının fakültelerinin değerlendirilmeye alınması talebi, 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Van’da gerçekleştirilecek olan toplantıda TBB Genel Kurulu’nun onayına sunulacak.