Hukuk Mesleğinin Geleceği - Bölgesel Baro Liderleri Forumu

11042
A

Türkiye Barolar Birliği ile Amerikan Barolar Birliği’nin ortaklaşa düzenledikleri “Hukuk Mesleğinin Geleceği – Bölgesel Baro Liderleri Forumu” Ankara’da Türkiye Barolar Birliği’nin Av.Özdemir Ozok Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Siirt ve İstanbul Barosu Başkanları’nın hava muhalefeti nedeniyle katılamadıkları uluslararası nitelikteki toplantıya konuşmacı olarak  Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcıları Av.Berra Besler, Av.Talay Şenol, İspanya, İrlanda, Belçika, Libya, Tunus, İran Baro Başkan ve liderlerinin yanı sıra Ankara, İzmir, Mersin, Kocaeli, Muğla, Zonguldak Baro Başkanları ve Ankara Barosu avukatları katıldılar.

 

Amerikan Barolar Birliği Önceki Başkanı Av.Robert Grey’in açış konuşması ile başlayan etkinlikte TBB Başkanı Av.V.Ahsen Coşar’ın İngilizce olarak yaptığı açış konuşması ve konuşmanın Türkçe çevirisi aşağıda sunulmuştur.       

Dear Presidents,

Dear Colleagues,

Dear Guests,

Good Morning.

At first, I want to say welcome to you and then I would like to express both my personal and my board’s good wishes to all participants.

I would like to take this opportunity to say that we have the honor and pleasure to be with you here in Ankara.

A hundred and seventy years ago Marx wrote that "A specter is haunting Europe." The specter of communism. Nowadays, there is no specter haunting us; instead there are established values, such as law, supremacy or rule of law, democracy, peace and human rights.

A major challenge today is to make law and democracy sovereign and superior, to spread peace and security in all over the world.

To meet this challenge, we the advocates have much more responsibilities and duties than all other professions.

Freedom, law, justice, democracy, peace, security and human rights are highly valued for everybody, but especially for advocates.

We, the advocates and bar associations are fırmly committed to democracy, to justice, to peace, to rule of law, to supremacy of law and respect for human rights.

If so, we, the advocates have to rise against all unlawful acts, all unjust attacks taking place anywhere in the world.

Dear Colleagues,

We are advocates. Whether we are from Turkey or USA, Iran, Ireland, Spain, Tunusia or Belgium, there is no difference.

Our languages are the same, our hearts, reasons, our senses and sensibilities are all the same.

We, the advocates know that understanding of the nature of the legal order and legal reasoning is of signifıcant cultural value itself.

Understanding of law is essential to an understanding of the values of our society and of the international community.

To realize justice and acccess to justice is the main aim of law. As John Rawls put it, justice is the fırst virtue of social institution, as truth is of systems of thought. Thus, justice has always been one of the ideals of the human. Formally, justice is a way of thinking and acting which may be more or less equal meaning with morality and honesty.

If so, to realize justice both in our country, and in the world is the duty of the advocates.

Right to Life, liberty and pursuit of happiness those declared by American Declaration of Inde-pendence and US Constitution are not only the unalienable rights of the American Citizens. They are also unalienable rights of the citizens of the other contries. To defence these rights, to fıght for these rights are the most important duty of us.

At last, I would like to thank American Bar Association for their cooperation and contribution to gather us here.

Thank you for your attention.


Sayın Başkanlar,

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Konuklar,

Günaydın.

Öncelikle sizlere hoş geldiniz diyor, hem şahsım, hem de yönetim kurulumuz adına tüm katılımcılara en iyi dileklerimi sunuyorum.

Sizlerle burada, Ankara’da olmaktan dolayı onur ve mutluluk duyduğumuzu  ifade etmek isterim.

Bundan yüz yetmiş yıl önce Marx, “Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor. Komünizm hayaleti” diye yazmıştı. Günümüzde doklaşan bir hayalet yok, onun yerine, hukuk, hukukun üstünlüğü, demokrasi, barış ve insan hakları gibi yerleşmiş değerler var.

Bugün başlıca sorunumuz, hukuku ve demokrasiyi egemen ve üstün kılmak, barışı ve güvenliği tüm dünyaya yaymaktır. Bu sorunun üstesinden gelmek için, biz avukatlara diğer tüm mesleklerden daha çok sorumluluklar ve görevler düşmektedir.

Özgürlük, adalet, hukuk, demokrasi, barış, güvenlik ve insan hakları herkes için değerlidir, ama avukatlar için çok daha değerlidir.

Biz avukatlar ve barolar, demokrasiye, adalete, barışa, hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıya yürekten bağlıyız.

Onun için biz avukatlar, dünyanın neresinde olursa olsun hukuk dışı eylemlere ve saldırılara karşı çıkmalıyız.

Sayın Meslektaşlarım,

Bizler avukatız. Türkiye’den, Amerika Birleşik Devletleri’nden, İran’dan, İrlanda’dan, İspanya’dan, Tunus’tan ya da Belçika’dan olmamız arasında bir fark yoktur.

Zira dillerimiz aynı, yüreklerimiz, aklımız, duygu ve duyarlılıklarımız aynıdır.

Biz avukatlar biliyoruz ki, hukuk düzeninin ve hukuk aklının doğasını anlamak başlı başına önemli bir kültürel değerdir.

Gerek toplumumuzun, gerekse uluslararası toplumun değerlerini anlamak için hukuku anlamak gerekir.

Adaleti gerçekleştirmek ve adalete erişim, hukukun temel amacıdır. John Rawls’ın dediği gibi, düşünce sistemlerinin gerçeği olarak, adalet toplumsal kurumların ilk erdemidir. O nedenle, adalet her zaman insanlığın ideallerinden biri olmuştur. Adalet bir düşünce ve davranış biçimidir,  ahlak ve dürüstlük ile az çok eşit anlamdadır.  Öyleyse, hem kendi ülkemizde, hem de dünyada adaleti gerçekleştirmek  biz avukatların görevidir.

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nde ve Amerikan Anayasası’nda açıklandığı üzere yaşam hakkı, özgürlük ve mutluluğu arama sadece Amerikan vatandaşlarının vazgeçilmez hakları değildir. Bunlar aynı zamanda diğer ülke vatandaşlarının da vazgeçilmez haklarıdır. Bu hakları savunmak, bu haklar için mücadele etmek bizlerin en önemli görevidir.

Son olarak Amerikan Barolar Birliği’ne işbirliği ve katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.


Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27

Fotoğraf 28

Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Fotoğraf 31

Fotoğraf 32

Fotoğraf 33

Fotoğraf 34

Fotoğraf 35

Fotoğraf 36

Fotoğraf 37

Fotoğraf 38

Fotoğraf 39

Fotoğraf 40

Fotoğraf 41

Fotoğraf 42

Fotoğraf 43

Fotoğraf 44

Fotoğraf 45

Fotoğraf 46

Fotoğraf 47

Fotoğraf 48

Fotoğraf 49

Fotoğraf 50

Fotoğraf 51

Fotoğraf 52

Fotoğraf 53

Fotoğraf 54

Fotoğraf 55

Fotoğraf 56

Fotoğraf 57

Fotoğraf 58

Fotoğraf 59

Fotoğraf 60

Fotoğraf 61

Fotoğraf 62

Fotoğraf 63

Fotoğraf 64

Fotoğraf 65

Fotoğraf 66

Fotoğraf 67

Fotoğraf 68

Fotoğraf 69

Fotoğraf 70

Fotoğraf 71

Fotoğraf 72

Fotoğraf 73

Fotoğraf 74

Fotoğraf 75

Fotoğraf 76

Fotoğraf 77

Fotoğraf 78

Fotoğraf 79

Fotoğraf 80

Fotoğraf 81

Fotoğraf 82

Fotoğraf 83

Fotoğraf 84

Fotoğraf 85

Fotoğraf 86

Fotoğraf 87

Fotoğraf 88

Fotoğraf 89

Fotoğraf 90

Fotoğraf 91

Fotoğraf 92

Fotoğraf 93

Fotoğraf 94

Fotoğraf 95

Fotoğraf 96

Fotoğraf 97

Fotoğraf 98

Fotoğraf 99

Fotoğraf 100

Fotoğraf 101

Fotoğraf 102

Fotoğraf 103

Fotoğraf 104

Fotoğraf 105

Fotoğraf 106

Fotoğraf 107

Fotoğraf 108

Fotoğraf 109

Fotoğraf 110

Fotoğraf 111

Fotoğraf 112

Fotoğraf 113

Fotoğraf 114

Fotoğraf 115

Fotoğraf 116

Fotoğraf 117

Fotoğraf 118

Fotoğraf 119

Fotoğraf 120

Fotoğraf 121

Fotoğraf 122

Fotoğraf 123

Fotoğraf 124

Fotoğraf 125

Fotoğraf 126

Fotoğraf 127

Fotoğraf 128

Fotoğraf 129

Fotoğraf 130

Fotoğraf 131

Fotoğraf 132

Fotoğraf 133

Fotoğraf 134

Fotoğraf 135

Fotoğraf 136

Fotoğraf 137

Fotoğraf 138

Fotoğraf 139

Fotoğraf 140

Fotoğraf 141

Fotoğraf 142

Fotoğraf 143

Fotoğraf 144