HUKUK-SANAT İŞBİRLİĞİ

6033
A

HUKUK-SANAT İŞBİRLİĞİ ÖZEL TİYATROLARA DEVLET DESTEĞİ ENGELİNİ KALDIRDI!

Türkiye Barolar Birliği, Sanatçılar Girişimi, Tiyatro Platformu ve TOBAV arasında yapılan “İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” ilk sonuçlarını verdi.

20.01.2014 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde yapılan ortak çalışma sonucu özel tiyatrolara ödenek kesintisinin iptali için açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesi “Yürütmenin Durdurulması”na karar verdi.

Kararda, “ …davacını ilgili yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen değerlendirme ölçütlerinden hangisi kapsamında maddi destekten yararlandırılmadığının net olarak ortaya konulamadığının görüldüğü, her ne kadar davalı idarece ilgili mevzuatta sayılan değerlendirme ölçütlerinin kesin ve belirleyici olmadığı iddia edilmiş ise de; bu durumun yardıma engel oluşturmayacağı ve taktir hakkının keyfi ve sınırsız kullanılabileceği anlamına gelmeyeceği açık olduğundan; objektif kriterler çerçevesinde değerlendirme yapılamadan tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” denilmiştir.